Tekoäly ennustaa verkkojen ruuhkautumista – jo 85 % tarkkuudella

Suomalainen valokuituyhtiö Lounea ja verkon suorituskyvyn ja laadunvarmistukseen erikoistunut Creanord ovat selvittäneet käytännön kokein tekoälyn hyödyntämistä verkkojen ennakoivassa analytiikassa. Hankkeessa käytettiin koneoppista ja tekoälyä ennustamaan tulevia verkkojen ruuhkautumista. Tulosten mukaan tekoälyllä pystyttiin tunnistamaan jopa 85 prosenttia tulevista ongelmista.

Lounean ja Creanodin selvityksissä haettiin ratkaisuja juuri ennakoivan lähestymistavan palvelulaadun hallintaan, joka mahdollistaisi operaattorille potentiaalisten pullonkaulojen tunnistamisen ja niihin puuttumisen ennen kuin ne vaikuttavat käyttäjän kokemukseen.

Testeissä Creanordin PULSure-ratkaisu tarjosi verkon mittaus- ja analytiikkakyvykkyydet tutkimusta varten ja Lounean tuotantoverkko toimi testialustana tuottaen todellisen maailman dataa tutkimukseen. Tutkimuksessa tutkittiin ja hyödynnettiin joukkoa erilaisia tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä.

“Tutkimuksessa implementoiduilla tekoäly algoritmeilla ennustemallimme saavuttivat jopa 85 prosentin osumatarkkuuden, mikä on todella hyvä tulos nykypäivän purskeisissa, videointensiivisissä tietoliikenneverkoissa.”, selittää Husnul Abid, Creanordin tutkija.

Lounean asiakkaille tämä tarkoittaa yrityksen mukaan luotettavampaa palvelukokemusta, minimaalisin häiriöin niin arkisiin kuin kriittisiin palveluihin, kuten videoneuvotteluihin, datan suoratoistoon ja pilvipalvelujen hyödyntämiseen.

Varsinkin kun nykypäivän tietoverkoista riippuvaisessa maailmassa verkon suorituskyky on ensiarvoisen tärkeää. “Tällä tutkimuksella on potentiaalia mullistaa tapaamme hallita verkkoja ja palveluita, varmistaen häiriöttömän ja katkottoman kokemuksen asiakkaillemme”, kertoi Lounean  teknologiajohtaja Riku Päärni.

Yritykset ovat sitoutuneet jatkuvaan innovointiin palveluhallinnan ratkaisuissa alueella ja tutkimusprojektin löydökset avaavat myös keinoja jatkokehitykselle.

Kuvituskuva: Lounean kuitukeskus