Vaisalalta apua sähköautojen energiankulutukseen

Suomalainen sääteknologiayhtiö Vaisala tarjoaa Xweather-palvelunsa datan avulla sähköautonvalmistajilla keinot simuloida sään ja tieolosuhteiden vaikutuksia autojen energiankulutukseen. Samalla poistuisivat sään aiheuttamat yllätykset toimintamatkan ennustamisessa ja lataamisessa.

Yli puolet kuljettajista murehtii sähköauton toimintamatkaa. Suurin ongelma kuljettajille on, kuinka suuri ero yhdellä latauksella saavutetun todellisen toimintamatkan ja valmistajan ilmoittaman toimintamatkan välillä voi olla.  Vaisalan mukaan vuoden 2022 kyselyn mukaan yli 60 prosenttia sähköautojen kuljettajista on toistuvasti jättänyt matkoja väliin, järjestänyt matkasuunnitelmia uudelleen tai kokenut yleistä ahdistusta toimintamatkan suhteen.

“Sähköauto voi menettää 20–40 prosenttia valmistajan ennustamasta kantamasta, kun ilman lämpötila on erittäin kylmä tai kuuma. Kun tähän lisätään luminen tie ja kovat tuulet, pudotus voi olla jopa 75 prosenttia”, sanoo Lasse Lumiaho, tiesääpalveluiden tuotepäällikkö Vaisala Xweatherilla.

Tällä hetkellä autonvalmistajat käyttävät auton virallisiin myyntitietoihin tulevan toimintamatkan arvion tekemiseen kolmansien osapuolien mittausmenetelmiä, kuten EPAa (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston, U.S. Environmental Protection Agencyn arvio) tai WLTP:tä (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), joka on näistä yleisimmin käytetty Euroopassa.

Mittaukset suoritetaan kuitenkin valvotuissa, optimaalisissa olosuhteissa, jotta automallit olisivat keskenään vertailukelpoisia. Samalla tiedot eivät usein vastaa auton todellista kulutusta, jonka takia jotkut autonvalmistajat käyttävät autoissaan lisäksi omaa ennustealgoritmia toimintamatkan ennusteen laskemiseksi.

Yksittäisen sähköauton todelliseen toimintamatkaan vaikuttaa neljä päätekijää: auto itsessään, kuljettajan ajotyyli, sääolosuhteet sekä valitun reitin liikenne ja pinnanmuodot.

”Näistä neljästä sää hoituu meidän datalla. Mainitsemani lämpötilan lisäksi tarjoamme tietoa ilmanvastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tuulen nopeudesta ja suunnasta, sekä vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tiellä olevasta lumesta tai vedestä”, kertoo Vaisalan Lasse Lumiaho. 

Vaisala on laajentanut kehittämänsä Xweather-tiesäätarjoamaansa uudella datakokonaisuudella, joka on suunnattu erityisesti autonvalmistajille ja autoteollisuuden teknologiayrityksille. Uuden datakokonaisuuden myötä autoteollisuus saa ensimmäistä kertaa käyttöönsä sekä yleiset säätiedot että tiesäähän ja teiden olosuhteisiin liittyvät tiedot yhdestä lähteestä.

Arkistokuva: Sähköauton lataus käynnissä, HOK Elanto/Laura Vesa (LINKKI, uutinen ABC)

Sähköautojen toimintamatkan ennustamiseen vaikuttavat parametrit

 • Lämpötila
  • Ilman lämpötila
  • Auringon säteily
 • Ilmanvastus
  • Tuulen nopeus ja suunta
  • Ilmanpaine
  • Kosteus
  • Sademäärä
 • Vierintävastus
  • Vesi tiellä
  • Lumi tai sohjo tiellä
  • Tien lämpötila

Lähde: Vaisalan XWeather (LINKKI)