Tuulivoimaloiden äänisaaste haittaa vain harvoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänisaasteen vaikutuksista tuulivoima-alueilla. Ääni haittaa osaa alueella asuvia, mutta esimerkiksi laitosten infraäänien vaikutuksia oireiluun ei voitu todentaa, arvioidaan selvityksessä.