Tuulivoimaloiden äänisaaste haittaa vain harvoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänisaasteen vaikutuksista tuulivoima-alueilla. Ääni haittaa osaa alueella asuvia, mutta esimerkiksi laitosten infraäänien vaikutuksia oireiluun ei voitu todentaa, arvioidaan selvityksessä.

Vaikka selkeää näyttöä on saatu ainoastaan siitä, että kuultavissa oleva tuulivoiman ääni voi häiritä, on tuulivoimaloiden ympäristössä asuvien huoli todellista ja se tulee ottaa THL:n lisäksi myös tuulivoimayhdistyksen mukaan vakavasti.

Ympäristö ja terveys -lehdessä (5/2016) julkaistussa artikkelissa esiteltiin THL:n yhdeksällä tuulivoima-alueella suoritettaman kyselytutkimuksen tuloksia. Tutkimustulosten mukaan harva koki tuulivoimaloiden äänestä aiheutuvan häiriötä sisätiloissa tai nukkuessa, mutta ulkona odotetusti enemmän. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla kyselytutkimuksella haluttiin selvittää miten yleisiä tuulivoiman äänen aiheuttamat haitat Suomessa ovat.

Ihminen voi kuulla infraääntä, jos se on riittävän voimakasta. Myös tuulivoimalat tuottavat infraääntä, mutta se jää huomattavasti kuulokynnyksen alapuolelle. Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloi­den läheisyydessä koetun oireilun aiheuttaja olisi nimenomaan infraääni.

THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä. Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi selvityksen tekijöiden mukaan odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan.

Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia on tutkittu jo jo kahdellatoista paikkakunnalla. Vaikka aluetta on tutkittu laajasti, tarve puolueettomalle tutkimustiedolle on edelleen selvittäjien mukaan suuri. Uusia tutkimustuloksia onkin odotettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan esimerkiksi Tanskasta odotetaan syksyn kuluessa laajoja koko kansan terveystietoihin perustuvia tutkimustuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien joukossa kuin muulla väestöllä.

LISÄÄ: Ympäristö ja Terveys -lehden artikkeli  5/2016 (LINKKI, pdf 3,2 Mt)  ja Suomen tuulivoimayhdistys (LINKKI) ja kaikki Suomen toiminnassa olevat tuulivoimalat ja suunnitellut projektit (LINKKI)

Kuva: Suomen tuulivoimayhdistys.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639