Sveitsiläisraha vauhdittaa Suomen lediprojekteja

Ledi-valaistuksen tomittaja Greenled on sopinut sveitsiläisen Susi Energy Efficiency Fundin kanssa rahoituksesta tuleviin ledivalaistusprojekteihin Suomessa. Sopimuksen kokonaisarvon odotetaan nousevan 15 miljoonaan euroon vuoden 2018 loppuun mennessä.

IoT tuo ryhtiä sähköverkkoon

Tulevaisuudessa sähköntuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa voidaan säätää kuluttajalähtöisesti. VTT:n johdolla kehitetään jo menetelmää, jossa sähköverkon toimintaa ohjataan jo enemmän käytön perusteella.