IoT tuo ryhtiä sähköverkkoon

Tulevaisuudessa sähköntuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa voidaan säätää kuluttajalähtöisesti. VTT:n johdolla kehitetään jo menetelmää, jossa sähköverkon toimintaa ohjataan jo enemmän käytön perusteella. 

Älykkäällä kiinteistön energianhallinnalla pyritään helpottamaan sähköverkon toimintaa tulevaisuudessa. Uudessa mallissa ohjataan myös kulutusta toisin kuin nykytilanteessa, jossa tasapainoa yritetään ylläpitää sähkön tuotantoa ohjaamalla. Ensimmäisinä sovelluskohteina ovat S-ryhmän kiinteistöt Sipoossa ja Oulussa.

VTTledivalaistus
Älykkkään ohjauksen lisäksi sähkön kulutusta voidaan leikata esimerkiksi ledivalaistuksen avulla. Kuva VTT.

”Ajatuksena on tehdä rakennuksista säädettäviä. Eri kohteista saatavat säätömarginaalit yhdistetään esineiden internet (IoT) -teknologialla, jotta saadaan merkittävä säätövoimateho aikaan’’, kertoo erikoistutkija Klaus Känsälä VTT:ltä.

Vastaavaa, koko rakennuskantaa koskevaa konseptia ei tiettävästi ole muualla kokeiltu. ’’Tällaista ’virtuaalivoimalaitosta’ hallitaan internetin kautta”, Känsälä sanoo.

Vastikään käynnistyneessä VTT:n Virtuaalinen palveluympäristö (VIRPA) -hankkeessa selvitetään, miten muuttaa osa rakennuskannasta säädettäväksi niin, että rakennus pystyy kertomaan itse, paljonko kulutusta voidaan säätää ylös tai alas tietyn ajan kuluessa.

VTTauto_kuvaajaJuha Sarkkinen
Sähköverkon säätötietoihin voidaan liittää myös kuluttajan sähköauto. Kuva: Juha Sarkkinen VTT.

Tähän tietoon voidaan sisällyttää myös kuluttajan oma energiantuotanto ja ulkoiset kulutuslaitteet, esimerkiksi sähköauto, josta toivotaan uudenlaista sähkön varastointiresurssia.

Rakennukset yhdistetään internetin avulla yhteen suuremmaksi virtuaalisäätöideksi voimayksiköksi, jonka kapasiteetti myydään esimerkiksi säätösähkömarkkinoille katteellisella hinnalla.

Säätövoiman tarve sähköverkossa kasvaa jatkuvasti, koska mm. tuulivoimaa rakennetaan vauhdilla lisää. Samoin nyt toteutettavana olevat ydinvoimalahankkeet kasvattavat säätökapasiteetin tarvetta.

Samaan aikaan Suomessa puretaan säätöön pystyvää lauhdevoimakapasiteettia 2450 MW pelkästään vuosina 2015 – 2017. Tämän lisäksi on vireillä useita megawattiluokan aurinkovoimalahankkeita ja pienempiä kohteita.

Malli soveltuu myös kansainvälisille markkinoille

Hankkeen sovelluskohteena ovat kaupan kiinteistöt. Projektin pilotteina toimivat S-ryhmälle Sipooseen rakennettava päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus ja pohjoissuomalaisen Osuuskauppa Arinan uusi S-market Oulussa.

Muita partnereita ovat S-ryhmän lisäksi Fingrid Oyj, Rejlers Oy, Emtele Oy, Fidelix Oy, Green Energy Finland Oy ja Jetitek Oy . Mallintamisessa tutkimuspartnerina on VTT:n lisäksi Oulun yliopiston systeemitekniikan tutkimusryhmä.

Nyt alkanut hanke päättyy vuonna 2017, ja se on suuruudeltaan 2,5M€. Hanketta koordinoi Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Tekes ja mukana olevat yritykset.

”Kehitettävä konsepti on helposti skaalattavissa ja omaa huiman kansainvälisen potentiaalin”, sanoo liiketoimintajohtaja Veijo Pitkäniemi Rejlers Oy:stä.