Euroopan komissio aikoo selkeyttää datatietojen käyttöä

Euroopan komissio ehdottaa uusia sääntöjä siitä, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa tuotettua dataa talouden eri aloille. Datasäädöksellä halutaan turvata kansalaisten oikeudet digitaalisessa ympäristössä, mutta samalla edistää eurooppalaista datavetoista innovointia ja tietojen saatavuutta.