Kyselytutkimus: Teleyritysten suurimmat haasteet ja painopistealueet

Telealan suurimmat haasteet liittyvät  liiketoimintajärjestelmiä kehittävän IFS mukaan  kilpailutilanteen lisäksi verkkojen ylläpitoon ja uusien digitekniikoiden käyttöönottoon sekä henkilöstön kouluttamiseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen. Yritys selvitti alueen haasteita sekä painopistealueilta haastattelututkimuksella 55 telealan yrityksen asiantuntijalta.

Sopimusvalmistajalle yhtenäinen tuotannonohjausjärjestelmä

Suomessakin elektroniikkaa valmistava Enics ottaa käyttöön pilvipalveluna yhtenäisen IFS:n toiminnanohjausjärjestelmän kaikissa seitsemässä toimintamaassa. Yrityksellä on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Slovakiassa, Sveitsissä, Kiinassa ja Malesiassa.