Kyselytutkimus: Teleyritysten suurimmat haasteet ja painopistealueet

Telealan suurimmat haasteet liittyvät  liiketoimintajärjestelmiä kehittävän IFS mukaan  kilpailutilanteen lisäksi verkkojen ylläpitoon ja uusien digitekniikoiden käyttöönottoon sekä henkilöstön kouluttamiseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen. Yritys selvitti alueen haasteita sekä painopistealueilta haastattelututkimuksella 55 telealan yrityksen asiantuntijalta.

Lähes puolet IFS:n State of Service in Telecommunications-kyselyn 2023 (49 %) vastaajista mainitsi suurimpana haasteena toimialan uuden regulaation, jonka merkitys on kasvanut trendien kuten verkkojen avoimen RAN:n (Radio Access Network) ratkaisujen johdosta. Näin operaattorit voivat tarjota edistyneitä 5G-palveluita suuremmalle osalle maailman väestöstä.

Toiseksi haasteeksi IFS:n selvitys nostaa (42% vastaajista) tarpeen päivittää verkkojen vanhentuneet tai riittämättömät kenttähuoltojärjestelmät, mikä liittyy myös osin 5G-siirtymään ja yritystenkykyyn täyttää palvelutasosopimusten vaatimukset.  Siihen liittyy osin myös osaamishaasteet, joita tuovat muun muassa yritysten työvoiman puute, ikääntyvä henkilöstö ja nopeasti kehittyvä teknologia liittyen 5G-verkkoihin.

Siihen rakoon tarjoaa palveluitaan myös IFS, jonka mukaan uusilla kenttähuollon järjestelmillä on mahdollista lisätä kasvua ja parantaa työntekijäkokemusta. Heidän uuden kyselytutkimuksen mukaansa kenttähuoltojärjestelmiä käyttävät teleoperaattorit ovat voineet parantaa asiakaskokemusta (67 %) ja lisätä tuottoja (64 %).

IFS:n raportin mukaan samalla myös 49 prosenttia kertoo, että osaavan henkilökunnan saaminen on myös helpottunut nykyaikaisten järjestelmien ansiosta. Selvityksen tulokset kertovat myös siitä, että nämä operaattorit voivat paremmin suunnitella, ennakoida ja optimoida tarvittavan työvoiman määrää (45 %) ja tarjota uusia palveluita (42 %).

Samalla puute työvoimasta ja lisääntynyt kilpailu on johtanut IFS:n mukaan siihen, että tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävien teknologioiden käyttöönotto on tullut kriittisen tärkeäksi. Kyselyssä valtaosa eli lähes puolet (49 %) haluaakin aloittaa vakioautomatisoinnin lisäksi tekoälyn ja koneoppimisen omaksumisen yrityksessä tämän vuoden aikana.

Lisäksi tämän vuoden aikana selvityksen mukaan 47 prosenttia telealan yrityksistä aikoo hyödyntää innovaatioita liittyen simulaatioihin, 38 prosenttia puettavaan teknologiaan ja 38 prosenttia varaosien hallintaan.

IFS:n tilaaman kyselytutkimuksen käytännön työn toteutti Mindforce Research, joka haastatteli eri puolilta maailmaa 55 kenttähuollon, teleyritysten IT:n ja liiketoimintajohdon vanhempaa asiantuntijaa. Kyselytutkimuksessa kysyttiin telealan yrityksiltä, mitkä ovat niiden suurimmat haasteet kenttätyössä, suunnitelmat uuden teknologian käytöstä sekä digitaaliset painopistealueet kuluvalle vuodelle.

Lisää: IFS:n kyselytutkimus State of Service in Telecommunications 2023 (LINKKI, vaatii rekisteröitymisen)

Kuvituskuva: UT