Polymeereista ja proteiineista vihreämpää elektroniikkaa

Yhdysvaltalaisen Massachusetts Amherstin yliopiston tutkijaryhmä on tuottanut proteiineista ja polymeereistä uuden elektronisen materiaalin, joka voi johtaa tulevaisuudessa joustaviin ratkaisuihin antureissa tai elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

Yllätystulos voi johtaa lämpötransistoreihin

Michiganin yliopiston tutkimusten mukaan kahden nanomittakaavan esineen välillä tai suuremmilla jopa nanomittakaavan etäisyyksillä, voi kulkea sata kertaa enemmän lämpöä kuin standardi säteilyteoria ennustaa. Tulokset voivat johtaa uudenlaisiin aurinkokennoihin, materiaaleihin ja jopa lämpötransistorien kehittämiseen.

Nanotimantein lisää vauhtia 3D-tulostukseen

Suomessa on kehitetty uudenlainen nanomuovimateriaali, joka mahdollistaa nopeamman 3D-tulostuksen ja parantaa samalla tulosteiden mekaanista kestävyyttä. Takana ovat helsinkiläinen Carbodeon ja VTT.

Sähköinen nano-ohjaus biomolekyyleille

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat ovat BioNavis-nimisen yrityksen kanssa kehittäneet uudenlaisen nanoaktuaattorin. Sen avulla voidaan ohjata biomolekyylien muotoa sähkökentän avulla ja samalla tutkia niiden muodonmuutosta kultananohiukkasten optisten ominaisuuksien kautta.

Video: Nanolangoista uusi superjuote

Tavanomaiset juotokset ovat saavuttaneet rajansa kyvyssään johtaa lämpöä tehokkaasti pitkän käyttöiän ajan. Nyt Yhdysvalloissa ovat kehitetty superjuote, joka perustuu kupari-tina-nanolankoihin. Katso videolta uuden superjuotteen toimintaa.

Jyväskylä laajentaa nanoverkostoaan

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus tulee osaksi israelilaisen Bar-Ilanin yliopiston koordinoimaa kansainvälistä poikkitieteellisten nanotiedekeskusten verkostoa. Tarkoitus on tehdä entistä laajemmin tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Virtaa tulevaisuuden IoT-ratkaisuihin

Pienikokoisia lämpösähkögeneraattoreita kaivataan tulevaisuudessa erityisesti IoT-antureille ja kannettaviin kuluttajalaitteisiin. Yhtenä lupaava lämpösähköisenä materiaalina on noussut esiin piinanolangat. Niillä on suhteellisen alhaisen lämmönjohtavuus mutta hyvä sähkönjohtavuus.

Uusi askel kohti optista tietokonetta – Suomesta!

Aalto-yliopiston tutkijat rakensivat optisen laskimen nanolangoista. Sähkön sijaan se suorittaa laskutehtävät valon avulla, ensimmäistä kertaa maailmassa. Kyseessä on uusin askel kohti optisia tietokoneita, joiden tulemista on odotettu jo vuosia.