Joustavat fosforeeninauhat voivat mullistaa akkujen lataamisen

University College Londonin (UCL) tutkijat ovat valmistaneet pieniä, yksilöllisiä ja joustavia kiteisen fosforin nauhoja, jotka voivat mullistaa elektroniikan ja nopean latauksen akkutekniikan. Nauhat ovat tyypillisesti yhden atomikerroksen paksuisia, leveydet 4-50 nanometriä ja pituudet jopa 75 mikrometriä.

Tulevaisuuden mikroprosessoreille ledijäähdytys

Yhdysvaltalaisen Michiganin yliopiston tutkijat ovat hyödyntäneen valoa emittoivaa diodia jäähdyttämään toista laitetta, joka on vain nanometrien etäisyydellä. Ratkaisu voisi johtaa uudenlaiseen kiinteän tilan jäähdytystekniikkaan erittäin tiheästi pakatuissa tulevaisuuden mikroprosessoreissa.

Polymeereista ja proteiineista vihreämpää elektroniikkaa

Yhdysvaltalaisen Massachusetts Amherstin yliopiston tutkijaryhmä on tuottanut proteiineista ja polymeereistä uuden elektronisen materiaalin, joka voi johtaa tulevaisuudessa joustaviin ratkaisuihin antureissa tai elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

Yllätystulos voi johtaa lämpötransistoreihin

Michiganin yliopiston tutkimusten mukaan kahden nanomittakaavan esineen välillä tai suuremmilla jopa nanomittakaavan etäisyyksillä, voi kulkea sata kertaa enemmän lämpöä kuin standardi säteilyteoria ennustaa. Tulokset voivat johtaa uudenlaisiin aurinkokennoihin, materiaaleihin ja jopa lämpötransistorien kehittämiseen.

Nanotimantein lisää vauhtia 3D-tulostukseen

Suomessa on kehitetty uudenlainen nanomuovimateriaali, joka mahdollistaa nopeamman 3D-tulostuksen ja parantaa samalla tulosteiden mekaanista kestävyyttä. Takana ovat helsinkiläinen Carbodeon ja VTT.

Sähköinen nano-ohjaus biomolekyyleille

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat ovat BioNavis-nimisen yrityksen kanssa kehittäneet uudenlaisen nanoaktuaattorin. Sen avulla voidaan ohjata biomolekyylien muotoa sähkökentän avulla ja samalla tutkia niiden muodonmuutosta kultananohiukkasten optisten ominaisuuksien kautta.

Video: Nanolangoista uusi superjuote

Tavanomaiset juotokset ovat saavuttaneet rajansa kyvyssään johtaa lämpöä tehokkaasti pitkän käyttöiän ajan. Nyt Yhdysvalloissa ovat kehitetty superjuote, joka perustuu kupari-tina-nanolankoihin. Katso videolta uuden superjuotteen toimintaa.

Jyväskylä laajentaa nanoverkostoaan

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus tulee osaksi israelilaisen Bar-Ilanin yliopiston koordinoimaa kansainvälistä poikkitieteellisten nanotiedekeskusten verkostoa. Tarkoitus on tehdä entistä laajemmin tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.