Fortum selvittää lisäydinvoiman rakentamista

Fortum käynnistää selvityksen, jossa se kartoittaa pienydinvoimaloiden (small modular reactors, SMR), että perinteisten suurten reaktoreiden kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Selvitys keskittyy Suomen ja Ruotsin markkinoille.