Fortum selvittää lisäydinvoiman rakentamista

Fortum käynnistää selvityksen, jossa se kartoittaa pienydinvoimaloiden (small modular reactors, SMR), että perinteisten suurten reaktoreiden kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Selvitys keskittyy Suomen ja Ruotsin markkinoille.

Fortum selvittää nykyisten tyylisten ydinvoimaloiden lisäksi uusien pienydinvoimaloiden teknologioita. Kuvituskuva: Fortum.

Venäjän Ukrainan sodan takia energiamarkkinoilla vallitsee tarve uusiin energiainvestointeihin. Siksi myös Suomen valtion pääomistama Fortum aikoo selvittää uuden ydinvoiman rakentamista ja tekniikoita.

”Selvitystyössä tutkimme uusia mahdollisia kumppanuuksia, liiketoimintamalleja sekä lupaavia uuden sukupolven teknologioita, kuten SMR:t”, kertoo selvitystyöprojektin toteutuksesta vastaava Fortumin Laurent Leveugle.

Tulevaisuuden ydinvoimahankkeet toteutetaan todennäköisesti yrityksen mukaan erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Luontevia kumppanuuksia voi löytyä esimerkiksi ydinvoima- ja kaukolämpöyhtiöiden, teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajien, start-upien, sekä vakiintuneiden ydinvoimatoimijoiden välillä.

Selvitystyö tähtää uusien, tehokkaiden ratkaisujen löytämiseen myös suunnittelussa, kaavoituksessa ja luvitusprosessissa. Selvitysryhmä haluaa käydä aktiivista keskustelua eri sidosryhmien, kuten poliittisten päättäjien, virkahenkilöiden ja Suomen ja Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisten kanssa.

Mahdolliset tulevaisuuden investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmässä vaiheessa.