SELVITYS: Mitä Suomessa valmistetaan 2025?

Miten suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä tehdään 2020-luvulla menestyksekästä liiketoimintaa. VTT loi raporttiin neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.