Vaasan akkuteollisuus laskee jo hyötyjä

Vaasaan suunniteltujen akkuteollisuuden investointien vaikutukset ulottuisivat uuden raportin mukaan laajemminkin Suomeen. Selvityksessä arvioidaan akkuinvestointien välittömiä ja välillisiä vaikutuksia useamman skenaarion kautta alueen työllisyyteen, toiminnan tuotokseen, arvonlisäykseen ja verotuloihin.

SELVITYS: Mitä Suomessa valmistetaan 2025?

Miten suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä tehdään 2020-luvulla menestyksekästä liiketoimintaa. VTT loi raporttiin neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.