SELVITYS: Mitä Suomessa valmistetaan 2025?

Miten suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä tehdään 2020-luvulla menestyksekästä liiketoimintaa. VTT loi raporttiin neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.

Kilpailukyky ei synny ainoastaan käytännön osaamisesta. Tutkimuslaitos VTT:n uuden raportin mukaan aktiivinen liiketoiminnan tulevaisuuden kehittäminen on nostettavaksi osaksi Suomen pk-teollisuuden toimintaa.

Nykyiset liiketoiminnan mallit ja menestystekijät eivät päde VTT:n selvityksen mukaan ensi vuosikymmenellä. Muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäävät ne, jotka etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja varautuvat tulevaisuuteen.

’’Tulevaisuudessa tulee asioita tehdä aivan eri tavoin, kun esimerkiksi kilpailutekijät muuttuvat,” sanoo metallialan yrityksen Nomet Oy:n toimitusjohtaja Harri Jokinen.

Hyvä esimerkki uudenlaisesta tuotantoajattelusta on kajaanilaisella Valtavalolla, jonka G3/G3+ LED-valoputket syntyvät yrityksen omalla täyssautomaattisella kokoonpanolinjalla Kajaanin Renforsin rannassa. Vuonna 2012 Kiinasta Suomeen tuotantonsa kotiuttanut Valtavalo aikoo moninkertaistaa tuotantokapasiteettinsa hankkimalla vielä tänä vuonna toisen täysautomaattisen LED-valoputkien tuotantolinjan kuopiolaiselta EID Tech Oy:ltä.

2016raporttiVTTSuomen valmistavan pk-teollisuuden tulevaisuuden menestys syntyykin nopeasta reagoinnista toimintaympäristön muutoksiin, omien tulevaisuuden menestystekijöiden jatkuvasta tunnistamisesta ja kehittämisestä. Kaikkea tuotantoa ei tarvitse siirtää Kiinaan.

VTT:n skenaariossa tunnistettiin liiketoimintamalleja ja menestystekijöitä yksittäisten pk-yritysten näkökulmasta. Tutkimuksessa luotiin neljä skenaariota kahden kirjallisuustutkimuksen pohjalta tunnistetun, tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä kuvaavan avainsanaparin avulla: globaali–lokaali ja kasvu–niukkuus.

Sanapari globaali–lokaali viittaa valmistuksen arvoketjuihin: ovatko ne globaaleja vai paikallisia. Sanapari kasvu–niukkuus viittaa markkinoihin: onko siellä ajurina taloudellinen kasvu vai tuotannontekijöiden esimerkiksi raaka-aineiden niukkuus.

Lue: Successful business at Finnish manufacturing companies beyond 2020 – Four scenarios -raportti (pdf, LINKKI)

Katso: VTT:n Jaakko Paasin ja Nina Wessbergin esitys (43 kalvoa, pdf, LINKKI)

Aloituskuva: Valmet Automotive, Uusikaupunki

skenariotvtt