Datan jakaminen toisi uutta talouskasvua

Euroopan komission datastrategian tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäiset sisämarkkinat datalle. Nykyistä vapaampi ja reilumpi datan liikkuvuus hyödyttäisi lisäksi yrityksiä, tutkijoita ja julkista sektoria sekä poliittista päätöksentekoa. Toimialojen välinen datan jakaminen lisäisi myös kaupallisia innovaatioita ja talouskasvua Euroopassa, mutta myös  Suomessa.

VIDEO: Sairaanhoitajat haluavat toimivaa teknologiaa

Sairaanhoitajat suhtautuvat myönteisesti uusimpaan teknologiaan, mutta laitteiden ja järjestelmien pitää oikeasti myös toimia. Sairaanhoitajaliiton tekemä kysely paljastaa, että teknologiasta on tullut viime vuosikymmeninä kiinteä osa sairaanhoitajan työtä.