Lisätty todellisuus voi auttaa vanhuksia

Vanhusten ikääntyminen tuo mukanaan fyysistä ja kognitiivista kunnon heikkenemistä, mikä haastaa heidän kykyään suoriutua askareistaan. Siihen voi uusi lisätty todellisuus antaa apua, selviää Oulun yliopistossa väitöskirjan tehneen Zeeshan Asghar tutkimuksissa. Yksi keino on valoprojisointi, joka ohjaa toimimista keittiöympäristössä

Hyvä ikä 2016: Uusinta anturiteknologiaa ikäihmisille

Vanhusten kotona asumista ja toimintakykyä havainnoiva anturiteknologia tulee kehittymään VTT:n mukaan nopeasti. Jo nyt teknologia helpottaa elämää, sanoi VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas perjantina Tampereella päättyneillä Hyvä Ikä -messuilla. Uusin anturiteknologia hyödyntää langattomia yhteyksiä.