Lisätty todellisuus voi auttaa vanhuksia

Vanhusten ikääntyminen tuo mukanaan fyysistä ja kognitiivista kunnon heikkenemistä, mikä haastaa heidän kykyään suoriutua askareistaan. Siihen voi uusi lisätty todellisuus antaa apua, selviää Oulun yliopistossa väitöskirjan tehneen Zeeshan Asghar tutkimuksissa. Yksi keino on valoprojisointi, joka ohjaa toimimista keittiöympäristössä

Vanhukset eivät voi kantaa mitään erillisiä laitteita käsissään, eikä heitä voi laittaa perehtymään datalasien käyttöön, siksi Oulun yliopiston Zeeshan Asgharin tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi vallitsevaan ympäristöön projisoimalla toteutettavat apuratkaisut.

’’Lisätty todellisuus, augmented reality, tarkoittaa, että avustava tieto siirretään ja integroidaan heijasteina asunnon sisälle sekä ulkotiloihin. Erityisesti projektiopohjainen lisätty todellisuus soveltuu vanhuksille, koska opastustieto voidaan näyttää millä tahansa pinnalla tai esineellä vaatimatta vanhukselta toimenpiteitä tai laitteiden käyttöosaamista’’, Zeeshan Asghar kertoo.

Etäopastus tarjoaa siis tukielementtejä vanhusten arkeen. Huoneisiin sijoitettu ja projisoitu tekniikka on väitöstutkimuksen ohjaaja Oulun yliopiston professori Petri Pullin mukaan mahdollista toteuttaa jo tämän päivän laitteistolla ja mukana kulkeva tekniikka ehkä noin viiden vuoden päästä.

Työssä kehitettiin kaksi ratkaisua ulkotiloissa tapahtuvaan jalan liikkumisen opastukseen laservalolla ja neljä ratkaisua sisätiloissa tapahtuvaan ruuanlaittoon kiinteästi keittiöön sijoitetuilla projektoreilla. Näiden ratkaisujen käyttökelpoisuus ja käytettävyys arviotiin käyttäjäjoukolla, joka koostui vanhuksista, joista osa kärsi muistin vajaatoiminnasta.

’’Tutkimustulokseni antavat myös viitteitä lisätyn todellisuuden laajemmasta soveltuvuudesta muihinkin päivittäisiin toimintoihin, kuten ostoksilla käyntiin ja astioiden tiskaukseen, jotka osaltaan parantavat vanhusten itsenäistä selviytymistä, elämän laatua ja turvallisuuttajahyvinvointia, Zeeshan Asghar kiteyttää.

Lisää: Väitöskirja ‘’Remote activity guidance for the elderly utilizing light projection’’ (LINKKI, pdf, 5,2 Mt)