Uusi merikaapeliyhteys nosti teleinvestointeja

Teletoiminnan investoinnit kasvoivat Viestintäviraston tilastojen mukaan viime vuonna 680 miljoonaan euroon. Merkittävä osa 12 prosentin kasvusta tuli Saksaan Suomesta tehdystä Cinian-merikaapelista ja mobiilista.

Teleyritysten kiinteään verkkoon tekemät investoinnit kasvoivat 16 prosenttia, ja olivat vuonna 2015 noin 360 miljoonaa euroa. Kasvu perustui merkittävästi Cinian merikaapelihankkeeseen tehtyihin investointeihin (kuvassa).

Suomi-Saksa-datakaapelin asennustyö Itämereen valmistui, kun kaapeli vedettiin rantaan Rostockissa.
Suomi-Saksa-datakaapelin asennustyö Itämereen valmistui viime vuoden lopulla, kun kaapeli vedettiin rantaan Rostockissa.

Matkaviestinverkon investoinnit puolestaan kasvoivat 18 prosenttia ja olivat yhteensä noin 280 miljoonaa euroa. Tv- ja radiotoimintaan tehtyjen investointien määrä sen sijaan laski 31 prosenttia vuodesta 2014 ja ne olivat yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.

Teleinvestointeihin on laskettu mukaan Suomessa toimivien teleyritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit, ja ne sisältävät myös investoidut laajakaistatuet.

Liikevaihtoa kertyi teletoiminnasta viime vuonna yhteensä vajaat 3,4 miljardia euroa. Kiinteän verkon telepalveluista kertyi teleyrityksille tuloja hieman alle 1,2 miljardia, matkaviestinverkon palveluista noin 1,8 miljardia sekä tv- ja radiopalveluista 360 miljoonaa.

Kokonaisuudessaan teletoiminnan liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna neljä prosenttia. Kovista investoinneista hiolimatta kiinteän verkon tulot laskivat seitsemän prosenttia ja matkaviestinverkon tulot prosentin ja tv- ja radiotoiminnan tulot kolme prosenttia

Teleyritysten kuukausimaksullisista rajoittamattoman tiedonsiirron sisältävistä mobiililiittymistä saamat tulot kasvoivat jopa noin 17 prosenttia yli 600 miljoonaan euroon. Vastaavasti matkaviestinverkon tukkutulot vähnivät noin 16 prosenttia vuodesta 2014 muun muassa operaattorien toisilleen maksamien alentuneiden terminointimaksujen seurauksena.

Kuva: Cinia.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639