Vakioitu jäte sopii ekoauton energialähteeksi

Kierrätyspolttoaine on ympäristöystävällinen energianlähde, mutta vaatii parhaimman tuloksen saamiseksi vakioitua muotoa. Hyvä esimerkki käyttökohteesta on metaanilla kulkeva Vuoden 2015 ekoauto Seat Mii Ecofuel.

Suomessa tuotetaan talouden kokoon suhteutettuna paljon kierrätyspolttoainetta. Sillä nähdään myös selkeä rooli nopeasti kehittyvässä kiertotaloudessa. Sitran tuoreen selvityksen mukaan kiertotalousajattelu voisi luoda Suomeen uusia liiketoimintamahdollisuuksia 1,5,-2,5 miljardin euron arvosta vuodessa.

Polttokelpoisesta jätteestä voidaan valmistaa teollisesti kierrätyspolttoainetta ja näin vähentää kaatopaikalle joutuvaa jätettä. Kierrätyspolttoainekonseptilla pystytään hoitamaan suuria volyymeja ja se sopeutuu raaka-aineen määrä- ja laatumuutoksiin kierrätyksen kehittyessä.

Kiinteä kierrätyspolttoaine on tavallisesta jätteestä valmistettua polttoainetta, joka on edullinen ja ympäristöystävällinen energianlähde. Sen käyttö energiantuotannossa ja teollisuusprosesseissa on yleistä maailmanlaajuisesti.

Ongelmia silti edelleen riittää.’’Esimerkiksi kulutuksessa syntyvä erilaatuinen muovijäte on tällä hetkellä vaikeasti hyödynnettävä materiaali. Teknologian kehittyessä, ja uusien käyttökohteiden löytyessä, muovijäte voidaan tulevaisuudessa poimia kierrätyspolttoaineesta erilleen ja ohjata kierrätykseen’’, sanoo DI Mikko Talola.

Talola on kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn uuden kierrätyspolttoaineita standardisoivan komitean puheenjohtaja.

Standardointi koetaankin alalla tärkeäksi, joka mahdollistaa kierrätyspolttoaineen.’’Standardisointi on myös merkittävä väline ympäristöriskien arvioinnissa ja hallinnassa, koska vakioidut menettelyt mahdollistavat viranomaisille mm. täsmällisten vaatimusten antamisen, kertoo DI Mikko Talola.

Talolan mukaan kierrätyspolttoaineen kansainvälinen standardisointi auttaa myös kierrätyspolttoaineeseen liittyvää laitevientiä ja kansainvälistä kauppaa. Euroopassa alan standardisointityötä on tehty jo pitkään Suomen vetovastuulla.

Kierrätyspolttoaineiden standardisoinnista vastaa Suomessa Standardisoimisliiton toimialayhteisö Yleinen Teollisuusliitto. Työssä ovat olleet mukana erityisesti kierrätyspolttoaineen valmistajat, laitevalmistajat sekä energiasektori ja tutkimuslaitokset. Suomi on kierrätyspolttoaineiden valmistuksessa lisäksi merkittävä jalostuslaitteiden ja teknologian tuottaja sekä viejä

Kuva: Ensimmäisen kerran Suomen vuoden ekoauto –historiassa ykköseksi nousi kierrätyspolttoainetta eli metaania käyttävä Seat Mii Ecofuel. Aiemmin hybridit ja täyssähköautot ovat olleet johdossa.