Tekesiltä tukea grafeeni-innovaatioon

Kuopiolainen uudenlainen grafeenin valmistusmenetelmä on saanut Tekesiltä rahoitusta idean kaupallistamiseen. Grafeenin edut tiedetään, mutta korkealaatuisen grafeenin valmistus on ollut aiemmin kallista ja monimutkaista.

Itä-Suomen yliopistossa on  kehitetty aerosoliavusteinen induktiokuumennusmenetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa edullisesti suuria määriä korkealaatuisia grafeenilevyjä. Kuopiossa kehitetyn menetelmän avulla voidaan tehdä myös grafeeni-nanokukkarakenteita. Ne ovat grafeenia, joissa on hyvin pieni määrä kidevirheitä verrattuna nykyisiin kaupallisesti saatavilla oleviin grafeenimateriaaleihin.

Grafeeni-nanokukilla on kokeissa havaittu lupaavia sähkökemiallisia ominaisuuksia muun muassa Li-ioni akuissa ja superkondensaattorieissa. Ne muodostavat myös hyvin stabiileita suspensioita eli hitaasti saostuvia seoksia, joita voidaan hyödyntää johtavissa musteissa, ruiskupinnoituksissa ja ohutkalvoissa kuten esimerkiksi aurinkokennoissa.

Kuopiolaiset uskovat, että heidän grafeenin valmistusmenetelmällä voidaan nopeuttaa siihen pohjautuvien tuotteiden kehitystä. Tekesiltä saaman Tutkimuksesta liiketoimintaa –rahoituksen turvin laboratorio aikoo valmistella menetelmän kaupallistamista. Hankkeen budjetti on 348 000 euroa.

’’Tekesin myöntämä rahoitus mahdollistaa grafeenin synteesiteknologian ja siihen liittyvien sovellusten kaupallistamisen valmistelun’’, kertoo projektin johtajana toimiva dosentti Anna Lähde.  Hanke luo hänen mukaansa mahdollisuuden myös uuden, kasvavan ja kansainvälistyvän yritystoiminnan syntymiseksi maakuntaan,