Tutkimus tuottaa selkeää tulosta

Teknologisilla tutkimuskeskuksilla on Euroopassa merkittävä rooli kansantaloudessa. Uusimman selvityksen mukaan jokainen tutkimusorganisaatioihin sijoitettu euro kertautuu kansantalouden tasolle 3,8-kertaisena.

Brysselissä toimivan IDEA Consult SA:n tekemästä selvityksestä ilmenee, että tutkimus- ja teknologiaorganisaatioilla on merkittäviä kansantaloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia Euroopassa. Pelkästään yhdeksän EARTOn jäsenorganisaation toimintaan kytkeytyi vuonna 2014 Euroopassa 225 860 työpaikkaa ja 29,3 miljardin euron liikevaihto.

Huomattava taloudellinen jalanjälki muodostui selvityksen mukaan näiden organisaatioiden toiminnan suorista ja välillisistä vaikutuksista, teknologia- ja innovaatiokehittämisen oheisvaikutuksista jo entuudestaan markkinoilla toimivissa yrityksissä samoin kuin tutkimuslaitosten teknologioihin perustuvissa kokonaan uusissa spin off -yrityksissä.

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) teetätti selvityksen yhdeksän eurooppalaisen tutkimus- ja teknologiaorganisaation (RTO) suorista ja välillisistä vaikutuksista kansantalouteen vuonna 2014. Suomen VTT:n lisäksi mukana olivat SP Ruotsista, Sintef Norjasta, DTI Tanskasta, TNO Alankomaista, CEA Ranskasta, Fraunhofer Saksasta, imec Belgiasta ja Tecnalia Baskimaasta, Espanjasta.

Tarkemmin tutkimuksen tuloksista voi lukea EARTOn raportista (pdf, LINKKI).