Suomi tarvitsee lisää sähköautoja ja tutkimusta

Tekesin sähköisten ajoneuvojen EVE-ohjelma loi pohjaa sähköisen liikenteen miljardibisnekselle, mutta autokannan sähköistymiseen tarvittaisiin Helsingissä järjestetyn loppuseminaarin mukaan Norjan tavoin valtiovallan toimia. Sähkövoimaosaaminen ja digitalisaatio nähtiin voimana tulevaisuudessa.

Tekesin vuonna 2011 käynnistämä sähköisiin ajoneuvojärjestelmiin keskittynyt EVE-ohjelma on vaikuttanut erityisesti sähköisen liikenteen infrastruktuurin kehittymiseen Suomessa. Ohjelmaan on panostettu vuosien aikana 100 miljoonaa euroa, josta Tekesiltä 35 miljoonaa euroa.

Viisivuotinen EVE-ohjelma päättyi viime vuoden lopussa. Ohjelman käynnistyessä vuonna 2011 suomalaiset yritykset tekivät sähköisellä liikenteellä noin 200 miljoonan euron liikevaihdon.  Ohjelman tavoitteena oli nostaa sähköiseen liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kahteen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

’’Tähän mennessä saavutetut tulokset antavat uskoa siihen, että viiden vuoden päässä oleva tavoite on saavutettavissa”, kertoo EVE-ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski Tekesistä. Bisneksen näkökulmasta Korkiakoski arvioi EVE:n myötävaikutuksella Suomeen syntyneen kymmenkunta uutta kasvuyritystä.EVEloppuseminaari1www

Sähköisten linja-autojen kehitys on ollut nopeaa ja suomalainen Linkker halajaa kansainvälistyä. Yrityksen Kimmo Erkkilä toivoi silti suomalaiskaupunkien isompaa panostusta suomalaisten sähköautojen hyödyntämiseen. Tapahtumassa Norjan henkilösähköautopuolen panostuksista, kertoi alan järjestön vetäjä Christina Bu.

Suomessa on ohjelman avulla päästy hyvään vauhtiin myös työkoneiden sähköistämisessä. Cargotecin satamanostureita valmistava Kalmar on kehittänyt sähköisen nostolukin, jossa käytetään ladattavia akkuja. Uutta täyssähköistä lukkia kokeillaan yhtiön Tampereen toimipisteessä.

Muut liikkuvia sähkötyökoneita valmistavat yritykset kuten Sandvik ja Rocla ovat kehittäneet omia sähköisiä ratkaisujaan. Komponenttivalmistajista ABB ja Visedo ovat EVE-ohjelmaa vetäneen Martti Korkiakosken mukaan saamassa omaa teknologiaan käyttöön globaaleilla markkinoilla. Myös muut sähkö- ja ICT-yritykset ovat olleet hyvin mukana liikkuvien ajoneuvoratkaisujen kehityksessä.

Missä tutkimus jatkuu ?

EVE-ohjelman konsortioihin ja projekteihin osallistui viiden vuoden aikana noin 120 yritystä ja organisaatiota. Erityisesti latauspisteitä on rakennettu Suomeen runsaasti, mutta autokannan laajentuminen sähköautoihin on jäänyt odottamaan edelleen valtiovallan suurempaa panostusta.

EVE:ssä pilotit, demot ja testaus korostuivat ja synnyttivät viisi konsortiumia. ”Ne keskittyivät muun muassa henkilöliikenteen palveluiden pilotointiin, autoteollisuuden testauspalveluihin – erityisesti arktisissa olosuhteissa – sekä julkisen liikenteen ja raskaiden ajoneuvojen sähköistämiseen’’, sanoo EVE-ohjelmaa vetänyt Martti Korkiakoski.

Sähköisten liikenteen ohjelma on luonut Suomeen viidessä vuodessa perustan, mutta toivottavasti alueen tutkimus jatkuu  erillisprojektien lisäksi osana muita ohjelmia tai  itsellisen Fimecc-Shokin yhteydessä. Tekesin pääjohtaja Pekka Soini lupaili edelleen Tekesin tukea sähköajoneuvoalueen kehittämiseen vaikka ohjelma päättyykin.

Lue EVE-ohjelman loppuraportti (LINKKI, pdf).

Kuva: Ylivieskan ammattikorkeakoulu Centriassa on kehitetty sähköautojen arktisten olosuhteiden mittaus- ja testausjärjestelmiä. WintEVE- ja EVGA-tutkimushankkeissa kehitettiin vuosina 2012–2015 arktisten olosuhteiden mittaus- ja turvallisuusjärjestelmiä.