Tutkimusleikkaukset vaarantavat teknologiaviennin

Hallituksen massiiviset tutkimus- ja koulutusleikkaukset ovat syösseet suomalaiset yliopistot yt-kierteeseen. ”Jatkuva yliopistojen näivettäminen vaarantaa uusien vientituotteiden luomisen”, sanoo Tekniikan akateemisten (TEK) toiminnanjohtaja Heikki Kauppi. Teknologinen uusiutuminen olisi Suomelle kuitenkin entistä tärkeämpää.

Teknistä koulutusta ja tutkimusta tekevien Lappeenrannan ja Aalto -yliopiston leikkausten jälkeen myös Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ilmoitti tiistaina yt-neuvotteluista. Samaan aikaan Tekesin rahoitusta ja VTT:n toimintaa on leikattu vaikka valtiovalta haluaa toimintojen muuttuvan entistä nopeammin digitaalisiksi.

Suomalaisten hyvinvointiin käytettävissä olevat resurssit ovat riippuvaisia vientituloista. Viennin kasvu olisi investointitavaroita pääosin tuottavalle Suomelle entistä tärkeämpää. Siihen leikkaukset tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ei ainakaan tuo positiivista nostetta.

’’Meillä on oltava uutta tietoa tuottavaa tutkimusta, koulutusta ja sellaista osaamista, joiden pohjalta tuotteita ja palveluita voidaan kehittää. Tässä taloustilanteessa koulutuksesta leikkaamisessa ei ole järkeä’’, sanoo Tekniikan akateemisten (TEK) toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Kaupin mielestä säästöjä ei tule ensisijaisesti toteuttaa vähentämällä henkilöstöä, vaan hakemalla lisätuloja kilpaillusta eurooppalaisesta tutkimusrahoituksesta. Säästöjä tulee löytää myös tila- ja ostokuluista. Lisäksi yliopistojen sijoitustoiminnan tuottoja pitää käyttää yliopistojen toiminnan rahoittamiseen.

’’On tärkeää, että ei panosteta vain tällä hetkellä pinnalla oleviin asioihin, vaan nähdään myös pidemmälle. Uudet avaukset ja tuotteet syntyvät monipuolisesta osaamisesta ja tieteiden välisestä yhteistyöstä. On vaarana, että leikkausten myötä se hukataan’’, Kauppi sanoo.

Kuva: VTT