Teollisuus aikoo investoida lisää tutkimukseen

Suomalainen tehdasteollisuus on viime vuodet vähentänyt investointejaan koneisiin. Viime vuonna myös tutkimuksesta leikattiin Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan. Onneksi uusimman EK:n investointitiedustelun mukaan kummatkin luvut ovat tänä vuonna jo pienessä kasvussa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvaisivat alkaneena vuonna maltillisesti. Niiden arvo nousisi noin 3,5 miljardiin euroon eli noin kuusi prosenttia viimevuotista korkeammalle.

EK12016investoinnittutkimuksTutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui viime vuonna, mutta tänä vuonna sen arvioidaan kasvavan vähän. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vajaan 6,7 miljardin euron tasolla.Tämä on noin neljänneksen alle finanssikriisiä edeltäneen huipputason.

Teollisten investointien pieni piristyminen nostaa teollisuuden investointiastetta eli investointien suhdetta jalostusarvoon jonkin verran, mutta investointitaso jää silti selvästi 2000-luvun keskiarvon alapuolelle.  Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 49 prosenttia kohdistuisi uuteen tuotantokapasiteettiin. Tämä on EK:n mukaan myönteistä, sillä laajennusinvestointien osuus on pitkään ollut erittäin matala.

EKtaulukko22012016b

Noin kolmasosa vuodelle 2016 suunnitelluista investoinneista on puolestaan vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja. Ja nyt puhutaan investoinneista Suomeen. Sen sijaan suomalaisen teollisuuden investoinnit ulkomaille jäivät viime vuonna melko matalalle tasolle, vain noin 1,5 miljardiin euroon.

Tiedustelussa ulkomaisiin investointeihin investoinnit luetaan myös yrityskaupat, mikä selittää voimakasta vuotuista vaihtelua.  Myös henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä kääntyi loivaan kasvuun vuosina 2014–2015. Hieman yli puolet suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemään teollisuuden Investointitiedusteluun osallistui loppusyksyllä 2015 kaikkiaan 347 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2014. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 200 000 työntekijää, ja niiden investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista.

Katso EK:n investointitiedustelun tulokset (pdf, LINKKI) ja esityskalvot (pdf, LINKKI).

Kuva: ABB