Suomen ABB:n kasvu antaa uskoa

Viime vuosi oli Suomen ABB:lle haasteellisessa markkinatilanteessa melko hyvä ja antaa uskoa suomalaisen sähköteknisen teollisuuden kasvulle. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna 2,2 miljardia euroa, mikä on 7,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen ABB:n kannattavuus silti laski liikevaihtoon suhteutettuna hieman alle edellisvuoden tason. Myös uusista tilauksista oli tarve, sillä niitä kirjattiin viime vuonna 2,4 miljardia euroa, mikä oli 11,8 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2014. Tilauskannan arvo vuoden 2015 lopussa oli kuitenkin 1,6 miljardia euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna kahdeksan prosenttia.

ABB:n toimialalla pitkän aikavälin trendit ovat edelleen yhtiön kannalta suotuisia, mikä näkyy myös joulukuussa solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa. Uusiutuvan energian osuus sähkön tuotannossa kasvaa ja sähkönjakelun infrastruktuuri kehittyy älykkäämpään suuntaan.

Suuntaus näkyi myös vuoden 2015 uusissa tilauksissa. Esimerkkinä energiatehokkuuden parantamisesta ovat Azipod-propulsiolaitteiden hyvä kysyntä sekä asuntomessukodin älytekniikka Vantaalla. ABB myi aurinkosähkötekniikkaa myös Suomen suurimpaan aurinkovoimalaan Helsingin Kivikossa ja kytkee Raahen uuden tuulipuiston sähköverkkoon.

abbtaajuusmuuttajalinjaHki
ABB;n uusi taajuusmuuttajien valmistuslinja Helsingissä.

Nokian ohella ABB on ollut viime vuodet yksi suurimmista tuotekehittäjistä Suomessa. Vuonna 2015 yhtiö investoi Suomessa tuotekehitykseen 138 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstön määrä laski silti viime vuonna, sillä vuoden 2015 lopussa oli 5100, kun se vuotta aiemmin oli 5200.

Henkilöstömäärää pienensivät toiminnan yrityksen mukaan uudelleenjärjestelyt eri liiketoimintayksiköissä. ABB investoi Suomen tuotannon kehittämiseen lisäämällä tuotantoautomaation määrää useilla tehtaillaan ja uudistamalla tuotantolinjoja.

ABB rekrytoi vuonna 2015 myös yli 200 henkilöä sekä tarjosi kesätyötä noin 850 nuorelle. Yhtiö laajensi Azipod-propulsiolaitteiden valmistusta avaamalla tuotantolaitoksen Haminaan ja avasi meriteollisuuden testilaboratorion Helsinkiin.