Tulossa työpaja ja messut 3D-tulostuksesta

Huhtikuussa järjestetään VTT:n ja Teknologiateollisuuden yhteistyönä avoin työpaja digitaalisten varaosien kehittämisestä. Taustalla on vuoden alussa aloitettu Aalto-yliopiston, VTT:n ja 13 yrityksen tutkimushanke, joka on  osa Tekesin teollinen internet -ohjelmaa. Huhtikuussa järjestetään Vantaalla myös Nordic 3D Expo -messut.

Teollisuudessa 3D-tulostettujen varaosien liiketoiminta on vielä kehittymätöntä, eikä toimivia varaosiin keskittyviä verkostoja ole olemassa. Tulevaisuuden visioissa varaosat ja niihin liittyvä tieto oli kuitenkin digitaalista ja osien valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla tarpeen mukaan, yleensä lähellä loppukäyttäjää.

Haasteita ja kehityskohteita löytyy tutkimusohjelman mukaan edelleen muun muassa kriittisten osien toimintavarmuuden takaamisessa, materiaalitarjonnassa, tietoturvaan liittyvissä asioissa, suurten tai mutkikkaiden osien digitalisoinnissa ja valmistamisessa sekä etenkin toimivan palveluketjun luomisessa.

Kuva: Voxel 8- 3D-tulostin

Suurissa tuotantolaitoksissa varaosavarastot ovat suuria, ja valtava määrä varaosia saattaa odottaa käyttöä pitkänkin aikaa. Tutkimusohjelman tavoitteena on edistää muutosta, jossa perinteisestä varaosien valmistusketjusta ja varastoinnista siirrytään digitalisoitumisen avulla dynaamiseen ja lisäarvoa tuottavaan verkostomalliin.

”Wärtsilän kaltaisissa yrityksissä aineisiin ja tarvikkeisiin sitoutunut pääoma voi olla useita satoja miljoonia euroja. Jos tuosta pääomasta voitaisiin vapauttaa vaikkapa 5 prosenttia varaosien digitalisoimisella, olisi vaikutus jo huima”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Jarno Salonen.

Hanke tähtää siihen, että suomalaiset yritykset voivat olla edelläkävijöitä kansainvälisessä digitaalisten varaosien verkostossa.

”Odotamme että hanke luo uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaa Tomi Kalpio, joka on yksi 3DTech Oy:n pääomistajista ja perustajista. Yritys on jo tehnyt kokeiluja 3D-tulostettujen varaosin valmistamiseksi.

Vuoden 2016 alussa alkanutta 1,4 miljoonan euron kaksivuotista hanketta rahoittavat Tekes, osallistuvat tutkimusorganisaatiot ja yritykset: 3D Online Factory, 3DTech, AM Finland, Hetitec, Kone, Laserle, Materflow, Multiprint 3D, Patria Aviation, Raute, Rolls-Royce, Sacotec Components ja Wärtsilä.

Teollisuuden tarpeisiin tulostettuja 3D-esineitä. Kuva Nordic 3D Expo.
Teollisuuden tarpeisiin tulostettuja 3D-esineitä. Kuva Nordic 3D Expo.

Teollisuuden Additive Manufacturing- (AM) eli materiaalia lisäävällä valmistustekniikalla varaosatuote tehdään tietokoneella luodun mallin pohjalta lisäämällä materiaalia kappaleeseen kerros kerrokselta.

Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi muovia, metallia tai keraamia. Menetelmä mahdollistaa yksilölliset tuotteet sekä käyttötarkoitukseen optimoitujen ja monimutkaisten rakenteiden käytön.

3D-varaosaohankkeen ensimmäinen vuorovaikutustyöpaja järjestetään 8. huhtikuuta. Lisää siitä voi lukea hankkeen sivulta (linkki tulossa). Tilaisuudessa esitellään hankkeen sisältöä ja tavoitteita sekä kuulla yritysten näkemyksiä. Lisätietoja hankkeen vetäjiltä (LINKKI)

Huhtikuun 15.-16 järjestetään Vantaan Enegia Areenalla ensimmäistä kertaa Nordic 3D Expo -messut, jossa on esillä 3D-tulostusta, alan yrityksiä ja palveluita sekä uusimpia 3D-tekniikoita. Messujen kohderyhmää NORDIC3dEXPOLOGOovat 3D-tulostusta ja -teknologiaa hyödyntävät yritykset, opiskelijat ja alan harrastajat. Ammatilaisille tapahtuma on maksuton. Lisää tapahtumasta (LINKKI)

Kuvat: Aalto 3D ja Nordic 3D Expo

28.12.2015 Uusiteknologia.fi: 3D-tulostus helpottaa varaosien saantia (LINKKI)

Päivitetty uutisen tietoja 9.2.2016 klo 10.39 3D-messujen osalta.