Uusi aurinkovoimalaboratorio Suomeen

Suomen ABB investoi lähes neljä miljoonaa euroa uuteen  aurinkovoimajärjestelmien laboratorioon. Helsingin Pitäjänmäelle sijoittuvassa laboratoriossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien eli invertterien suorituskykyä, sääkestävyyttä sekä simuloidaan verkkohäiriöiden vaikutuksia.

Aurinkovoimajärjestelmät ovat Suomen ABB:lle yli sadan miljoonan euron liiketoimintaa, jonka tilaukset ja liikevaihto ovat kaksinkertaistuneet vuodessa ja näkymät ovat edelleen hyvät. ’’Näemme aurinkovoimassa paljon mahdollisuuksia”, liiketoimintajohtaja Timo Toissalo ABB:ltä sanoo.

Uuden laboratorion avulla voidaan testata suurimmillaan noin kahdeksan megawatin tehoisia inverttereitä. Siellä kehitetään ja testataan suuria voimalaitoskokoluokan inverttereitä, joiden yksikköteho voi vastata jopa 200 omakotitalon sähköliittymän tehoa.

”Aurinkoinvertterissä on kyse erittäin vaativasta tehoelektronisesta laitteesta, jonka kehittäminen vaatii korkeaa osaamista. Suomalaisina voimme olla ylpeitä siitä, että ABB:llä raskaan sarjan inverttereiden osaamisen ja kehittämisen hermokeskus on Suomessa”, Toissalo sanoo.

Helsinkiin perustettava laboratoriossa on maailmankin mittakaavassakin ainutlaatuinen säähuone, jossa päästään testaamaan tehoelektroniikkaa niin Siperian kuin sademetsän olosuhteissa aina 40 pakkasasteesta 100 lämpöasteeseen saakka.

ABB käynnisti aurinkoinvertterien liiketoiminnan Suomessa 2000-luvun lopulla. Vuonna 2010 yhtiö otti käyttöön 181 kilowatin aurinkosähkövoimalan taajuusmuuttajatehtaan katolla Helsingin Pitäjänmäellä. Voimala oli tuolloin Pohjoismaiden suurin.

Nykyisin ABB:n suomalaista aurinkosähkötekniikkaa käytetään megawattiluokan aurinkovoimaloissa ympäri maailman. ’’Yritysosto, vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tiivis yhteistyö suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ovat kantaa hedelmää”, Toissalo sanoo.

Aurinkoinvertteriliiketoiminta työllistää Suomen ABB:llä ja alihankkijoilla yli 100 henkilöä. Yritys on keskittänyt Suomeen voimalaitosmittakaavan aurinkoinverttereiden kehitys- ja liiketoimintavastuun.

Uusi laboratorio otetaan käyttöön helmikuussa 2016.

Aurinkovoimaa tarjolla

Aurinko on puhdas ja turvallinen energianlähde. Se tuottaa energiaa 15 sekunnissa saman verran kuin maapallolla kulutetaan vuorokauden aikana.

Verkkoon kytketty kapasiteetti Euroopassa oli vuoden 2014 lopussa noin 90,000 MWp. Määrä on lähes tuhat­kertainen Suomen kapasiteettiin verrattuna. Koko maailman aurinkosähkökapasiteetti oli vuoden 2014 lopussa 178 GW.