Lisää terveystekniikan tohtoreita

Eurooppalainen yliopistojen verkosto on saanut Euroopan unionilta yli 1,5 miljoonaa uuden yhteisen lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tohtorinkoulutusohjelman käynnistämiselle. Suomesta mukana ovat Aalto, Itä-Suomen, Tampereen teknillinen, Turun ja Oulun yliopistot.

Viisivuotisen hankkeen tarkoituksena on lisätä Euroopan kilpailukykyä kouluttamalla uusia alan osaajia, jotka ovat kykeneviä siirtämään uusia tieteen läpimurtoja terveyden ja sairaanhoidon ratkaisuiksi. Verkosto tulee järjestämään verkko-oppimisympäristön lisäksi kesäkouluja ja seminaareja.

”Yksi tärkeimmistä syistä verkoston perustamiselle on pyrkimys laajempaan eurooppalaiseen yhteistyöhön lääketieteen tekniikan alalla, ja siihen että samojen tutkimusalojen toimintoja pyritään yhdistämään”, kertoo Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Rami Korhonen Sovelletun fysiikan laitokselta.

Kuva: Aalto-yliopisto
Sairaalaelektroniikan ja muun lääketieteellisen tekniikan vienti on kasvussa. Alalle tarvitaan uusia tekniikan ja lääketieteen yhdistäviä osaajia. Kuva: Aalto-yliopisto

Euroopan laajuinen lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tohtorinkoulutusohjelma yhdistää viisi toisiinsa kytkeytyvää tutkimusalaa: tuki- ja liikuntaelinten biomekaniikka, kudosteknologia, biosignaalit, multimodaalinen neurokuvantaminen, biolääketieteellinen instrumentointi ja diagnostiikka.

Tohtoreiden koulutusohjelmahanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitos ja apulaisprofessori Rami Korhonen. Partneriyliopistoja ovat suomalaisten yliopistojen lisäksi Lundin yliopisto Ruotsista ja italialainen Gabriele D’Annunzio University Chieti-Pescara ja espanjalainen Zaragozan yliopisto.

Runsaan 1,5 miljoonan euron EU-rahoitus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomeen eurooppalaisen tohtoriohjelmaverkoston H2020- MSCA-COFUND -ohjelmasta, kokonaisrahoituksen ollessa yli kolme miljoonaa euroa.

Aloituskuva: Puettavaa elektroniikkaa, Maxim Integrated (LINKKI)