Yritykset tarvitsevat herätyksen IoT-kehitykseen

Vain joka kymmenes pk-yrittäjä hyödyntää esineiden internetiä, kertoo teleoperaattori Soneran tekemä selvitys. Monelle suomalaisyrittäjälle esineiden internet (IoT) on vielä melko tuntematon asia. Vain joka kymmenes pk-yrittäjä on ymmärtänyt IoT-tekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi

Teleoperaattori Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen vastanneista yrittäjistä vain 11 prosenttia kertoo tuntevansa hyvin M2M-koneyhteyksien käsitteen (machine-to-machine eli nykyisin IoT eli esineiden internet). Yrittäjistä 27 prosenttia ei ole kuullutkaan aiheesta.

Ne yrittäjät, jotka tuntevat esineiden internetin mahdollisuudet, ovat kehittäneet sen avulla kokonaan uusia tuotteita tai palveluja. Silti joka toinen yrittäjä aikoo pärjätä ilman esineiden internetiä.

Selvitykseen osallistuneista yrittäjistä 48 prosenttia ei nähnyt IoT/M2M-ratkaisuissa hyötyä omalle liiketoiminnalleen.  Suurin osa näistä yrittäjistä on kuitenkin niitä, jotka eivät juurikaan tienneet selvityksen mukaan käsitteen perusteita.

Yrittäjät, jotka jo käyttävät tai aikovat käyttää M2M-ratkaisuja, tarvitsevat niitä selvityksen mukaan useimmiten tuotteiden tai palvelujen luomiseen (50 % mainitsee).

Seuraavaksi eniten IoT/M2M-ratkaisuilla haetaan kustannussäästöjä (49 %) sekä työn optimoinnin eli prosessien tehostamista (49 % mainitsee). 28 prosenttia hyödyntää IoT/M2M-ratkaisuja kokonaan uuden kasvun luomiseen.

Vastaavasti kymmenesosa eli 11 prosenttia vastanneista pk-yrittäjistä kokee M2M/IoT-ratkaisujen olevan juuri nyt tarpeellisia omassa yrityksessään. Niistä yrittäjistä, jotka tietävät aiheesta hyvin, liki puolet sanoo aiheen olevan juuri nyt ajankohtainen, 27 prosenttia lähitulevaisuudessa.

Yritykset tarvitsevat Soneran mukaan edelleen uusien palvelujen luomiseen entistä selkeämpiä ratkaisuja ja palvelupaketteja. ”Yritykset tarvitsevat lisää helppokäyttöisiä M2M-ratkaisuja päästäkseen kiinni esineiden internetin tarjoamiin hyötyihin”, sanoo PK-yrityksistä Sonerassa vastaava Kimmo Sulin .

Hänen mukaansa esineiden välinen internet on kehittynyt valtavasti ja kasvuvauhti on kova. Ne auttavat Sulinin mukaan yrityksiä lisäämään tehokkuutta, säästämään rahaa, parantamaan palvelua ja helpottamaan elämää kaikilla sektoreilla

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.–14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 alle viidenkymmenen työntekijän yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea.

TAUSTAA: Esineiden internet (Internet of Things, IoT tai M2M) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetissä.
Nettiyhteydellä voidaan esimerkiksi kerätä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti ja ohjata laitteita etänä.
Esineiden internet- järjestelmiin tarvitaan bisnesidean lisäksi kovaa tekniikkaa: antureita, tiedonkeruujärjestelmiä, tietoliikenneyhteyksiä ja pilveen rakennettavia helppokäyttöisiä ohjelmistoja.

LISÄÄ: Soneran M2M-opas (LINKKI)

Kuva: Soneran M2M-laite.

Päivitetty 17.47