Tutkimustoiminta käy pk-yrityksissä vajaateholla

Puutteet merkityksellisistä tutkimusaiheista, laihat hyödyt sekä aikapaine estävät suomalaisia pk-yrityksiä hyödyntämästä nykyistä paremmin tutkimustietoa, selviää Vaikuttavuussäätiön selvityksestä. Heistäkin jopa puolet haluaisi  silti olla jatkossa edelläkävijöitä tutkimuksen hyödyntämisessä. Mukana on linkki uutuusselvitykseen.

Yritykset tarvitsevat herätyksen IoT-kehitykseen

Vain joka kymmenes pk-yrittäjä hyödyntää esineiden internetiä, kertoo teleoperaattori Soneran tekemä selvitys. Monelle suomalaisyrittäjälle esineiden internet (IoT) on vielä melko tuntematon asia. Vain joka kymmenes pk-yrittäjä on ymmärtänyt IoT-tekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi

SELVITYS: Mitä Suomessa valmistetaan 2025?

Miten suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä tehdään 2020-luvulla menestyksekästä liiketoimintaa. VTT loi raporttiin neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.