Suomi ottaa pilveä käyttöön – tietoturva mietityttää

Pilvipalveluita otetaan Suomessa käyttöön lähivuosina kasvavasti, kertoo Suomen Gartnerin uusin tutkimus. Tänä vuonna kasvua tulee raportin mukaan 30 prosenttia. Tietoturva hidastaaa eniten pilvipalveluiden käyttöönottoa.

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan pilvipalvelujen käyttö on Gartnerin mukaan arkipäiväistynyt ja kasvu jatkuu lähivuosina voimakkaasti. Perinteisempien sovellusten lisäksi tulevaisuudessa esineiden internet ja erilaiset digitalisoinnin internet-ratkaisut kasvattavat pilvipalveluiden tarvetta.

Tietoturva on Gartnerin selvityksen mukaan edelleen yksi hidastava tekijä pilvipalvelujen aseman vankistamisessa organisaatioissa ja se osaltaan ohjaa kohti hybridipilvipalvelujen käyttöä. 73 prosenttia organisaatiosta on huolissaan tietoturva-asioista pilvipalveluiden hankinnassa.

Pilvipalvelujen käytön valinnassa organisaatiot hakevat tietotekniikan skaalautuvuutta (83 prosenttia organisaatioista) sekä ketteryyttä toimintaansa (63 prosenttia organisaatioista). Pilvipalveluiden uskotaan tuovan säästöjä IT-kustannuksiin yleisimmin isommissa organisaatioissa sekä toimialoissa puolestaan kaupan ja finanssin aloilla.

”Asiakkaat arvostavat ja haluavat konkreettisia hyötyjä. Kuitenkin pilvipalvelujen hyödyt jäävät vielä useimmin mittaamatta. Tässä on palveluntarjoajilla mahdollisuus asiakassuhteen syventämiseen – kannusta asiakasta pilvipalvelujen hyötyjen mittaamiseen sekä tukemalla ja konsultoimalla näissä asioissa”, neuvoo Suomen Gartnerin analyytikko Mika Rajamäki.

LÄHDE: Gartnerin’’Pilvipalvelujen käyttäminen Suomessa 2015” -tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2015 ja siihen osallistui 150 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Pääosa eli 97 prosenttia vastaajista edusti tietohallintoa. Suomessa Gartnerin toimintaa hoitaa Marketvision.