Suomi tarvitsee lisää pilottitehtaita

Kiertotalouden kasvattamiseksi tarvittaisiin Suomeen lisää mittavampia bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöjä, arvioidaan Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä. Tarjolla on monia pieniä laitteistoja, mutta suurempia laiteympäristöjä on vain harvoilla toimijoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti VTT:llä selvityksen Suomessa toimivista bio- ja kiertotalouden prosessien ja tuotteiden pilotointiin sopivista koelaitteista. Niitä tarvittaisiin selvityksen mukaan lisää koska, useimmilla yrityksillä ei ole resursseja rakentaa koeympäristöjä pilotointiin, eikä ylläpitää niiden vaatimaa ammattitaitoista henkilökuntaa.

Avainasemaan nousevat julkiset toimijat, kuten tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja niiden tarjoamat palvelut yrityksille. Ongelmana on, että viime vuosina yliopistot ovat vähentäneet panostustaan pilottiympäristöihin.

Onneksi ammattikorkeakoulut ja VTT ovat lisänneet investointeja ja panostusta uusien ympäristöjen rakentamiseen.
Suomessa on monipuolinen laitekanta uusien biopohjaisten materiaalisovellusten kehittämiseen ja termokemiallisten teknologioiden prosessikehitykseen. Puupohjaisen biomassan prosessointiin ja sellun valmistuksen löytyvät monipuoliset laitteistot ja näitä tukeva kemian prosessitekniikan infrastruktuuri.

Lisäksi Suomessa on hyvin mädätykseen perustuvan biokaasun ja ravinnepitoisen mädätteen yhteistuotannon koelaitteistoja. Teolliseen biotekniikkaan ja elintarviketeknologiaan löytyy melko paljon pieniä laitteita, mutta suuren mittaluokan monipuolista biotekniikan pilottia maassamme ei ole.

Raportissa on esitelty tutkimuslaitosten pilotointiympäristöjen lisäksi alalla toimivien yritysten omaan käyttöön tarkoitettuja pilotteja sekä ulkopuolisille ostopalveluja tarjoavia yrityksiä. Niiden avulla yritys kuin yritys saa helpommin alkuun oman biotuotannon.

Selvityksessä suunnataan paineita myös valtiovallan suuntaan. Se ehdottaa edelleen julkista panostusta jatkossakin infrastruktuurin kehittämiseen. Näin pystytään kehittämään koordinoidusti suomalaista bio- ja kiertotalouden arvo- ja jalostusketjuja sekä erikokoisten yritysten tarpeita.

LISÄÄ: Suomalaiset bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan pilotointiympäristöt (VTT-R-00596-16) raportti (LINKKI, pdf).

LISÄÄ:Näin toimi biotehdas, Bioruukki (LINKKI, youtube)

Kuva: Bioruukki, VTT