Robottiautot ja IoT muovaavat vakuutusalaa

Tulevaisuuden robottiautot ja esineiden internet tulee muuttamaan voimallisesti yritysten liiketoimintamalleja. Vakuutusalalle se on samalla mahdollisuus, mutta myös riski, uskoo konsulttiyritys Capgemini selvityksessään.

Esineiden internetin rakentuminen on vasta alkamassa, mutta jo nyt voidaan Capgeminin raportin mukaan nähdä vakuutusalalle mahdollisuuksien lisäksi myös suuria uhkia. Miten esimerkiksi hinnoitellaan tulevaisuudessa kodin älyratkaisut, robotit ja itseohjautuvat autot. Kuka ottaa riskin ja mitä se maksaa?

Muutosuhasta huolimatta vakuutusyhtiöt aliarvioivat Capgeminin selvityksen mukaan, missä määrin koneisiin ja laitteisiin liitettyjä teknologioita hyödennetään tulevaisuudessa. Esimerkiksi vain 16 prosenttia seklvitykseen kysytyistä vakuutusyhtiöistä arvelee asiakkaiden käyttävän tulevaisuudessa itseohjautuvia autoja, vaikka jo nyt 23 prosenttia asiakkaista on kiinnostunut niistä.

Uudet verkkoteknologiat ja esineiden internet-ratkaisut tulevat muuttamaan  vakuutusalan ydintä eli riskienarviointia ja -hallintaa. Uudet teknologiat lisäävät samalla riskien läpinäkyvyyttä, mikä johtaa selvityksen mukaan todennäköisesti uusiinliiketoimintamalleihin, etenkin hinnoittelussa. Siinä on yrityksillemyös  mahdollisuus uuteen liiketoimintaan.

Riskien omistajuus voi siirtyä koneisiin ja laitteisiin liitettyjen teknologioiden myötä, jos vastuu siirtyykin omistajalta valmistajalle, esimerkiksi tulevaisuuden itseohjautuvissa autoissa. Samalla esineiden internet voi pienentää vakuutuksien tarvetta ylipäänsä, jos voidaan luoda turvallisia ympäristöjä, joissa riskeille altistuminen pienenee.

Vakuutusyhtiöiden tulisi ryhtyä Capgeminin raportin mukaan valmistautumaan edessä olevaan toimialan murrokseen. Raportissa vakuutusyhtiöitä kehotetaan luomaan vahva ja ketterä pohja toiminnalleen, jotta ne pysyvät muuttuvien toimintatapojen edellä ja tietoisena riskeitstä, jotka esineiden internet vakuutussopimusprosesseille aiheuttavat.

Raportti (LINKKI) esitellään Insurance Summit -kokouksessa Milanossa 9–10.6.2016.

Kuva: Volvon näkemys tulevaisuuden autoilusta.

LISÄÄ: Vakuutusala miettii jo robottiautojen riskejä, 5.2.2016, www.uusiteknologia.fi (LINKKI)