Ericsson löysi ratkaisuja IoT-anturiverkkoihin

Ericsson on julkistanut tutkimuksensa, joka voi mullistaa IoT-antureiden kytkeytymisen verkkoon. Tutkimus on syntynyt osana suomalaista Digile Internet of Things -ohjelmaa, jossa tutkimuspartnereina ovat olleet VTT Oulu sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Ericssonin tutkimat kapillaariverkot ovat pieniä anturiverkkoja, joihin voi kytkeä esimerkiksi lämpötilaa, kiihtyvyyttä tai tärinää mittaavia paikallisia antureita. Niiden kautta anturit ovat yhteydessä sekä toisiinsa että internetiin.

Anturiverkot voivat muodostaa pohjan teolliselle internetille ja mahdollistavat esimerkiksi vaativien teollisuusautomaatioratkaisujen rakentamisen. Tähän asti teknologia ei ole ollut vielä riittävän kehittynyttä, jotta sensorit ja laitteet olisivat voineet olla aidosti kytkeytyneenä toisiinsa.

”Suuri ongelma on ollut akunkesto. Anturit lähettävät dataa tyypillisesti vain silloin tällöin, muun ajan ne ovat lepotilassa. Verkkoon kiinnittyminen on aiemmin edellyttänyt kuitenkin jatkuvaa valmiustilassa oloa, mikä taas on vaatinut akunkestolta paljon, sanoo Ericssonilla IoT-ohjelmaa koordinoinut Jan Melen.

Uudenlaisten kapillaariverkkojen avulla anturit voidaan Jan Melen mukaan sammuttaa virtaa kuluttavat radio-osat ja kytkeä ne päälle vain tarvittaessa. Näin myös antureiden hinnat saadaan hänen mukaansa houkuttelevammiksi teollisen internetin käyttöön.

Myös antureiden keräämän datan määrä on tähän saakka tuottanut ongelmia. Kun suuria datamääriä siirretään pilveen laskettavaksi, se kuormittaa verkkoja ja aiheuttaa viivettä laskentaan. Esimerkiksi teollisuusautomaatiosovelluksissa pienetkin viiveet voivat olla kohtalokkaita prosessien toimivuuden kannalta.

Kapillaariverkot kuitenkin muuttavat tilanteen. Niin sanotun hajautetun laskennan ansiosta datamassoja ei tarvitse lähettää pilveen saakka laskettavaksi, vaan laskenta voidaan tehdä lokaalisti, mikä nopeuttaa prosesseja huomattavasti.

Nykytekniikalla Melenin mukaan esimerkiksi autojen vaihdelaatikossa voisi olla anturi, joka mittaisi osien kulumista ja lähettäisi tietokoneelle sekä huoltoliikkeelle tiedon, milloin huolto olisi paikallaan – ennen kuin ajaja edes huomaa, että mikään on vialla.

Ericsson on toiminut veturiyrityksenä, vuonna 2012 käynnistyneessä DIGILE Internet of Things -ohjelmassa (LINKKI).

Ohjelmassa on ollut mukana yli 50 yritystä ja tutkimusorganisaatiota ja sen kokonaisvolyymi on ollut reilut 60 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin puolet on tullut mukana olevilta yrityksiltä, puolet Tekesiltä. Nelivuotinen ohjelma päättyy kuluvan maaliskuun lopussa.

Päivitetty 12.38