Akatemialta rahaa avaruus- ja anturitutkimukseen

Suomen Akatemia jakoi nyt jo toisen kerran fokusalueisiin kohdistettua tutkimusrahaa yliopistoille.  Noin  50 miljoonan euron potista Oulun yliopisto sai 1,7 miljoonaa euroa uudenlaisen maa-lähiavaruussysteemin sekä langattomien anturijärjestelmien tutkimukseen.  Eniten rahoitusta saivat  Aalto ja Helsingin yliopisto.

Suomen Akatemian edellisessä profilointihaussa Oulun yliopisto jäi kokonaan ilman rahoitusta, koska strategiaprosessi oli vasta aloitettu. 

Uusimmassa rahanjaossa kansainvälinen arviointipaneeli kiitteli Oulun yliopistoa. Heidän mukaansa lähiavaruuden teemassa hyödynnetään uskottavalla tavalla uniikkia tutkainfrastruktuuria, ja suunnitelma vahvistaa Oulun yliopiston johtavaa roolia kansainvälisessä verkostossa.

Toinen fokusalue eli langattomien anturijärjestelmien teema hyödyntää yliopiston linkittymistä alueen vahvaan ICT-yritystoimintaan, mikä edesauttaa yliopiston innovatiivisten löydösten hyödyntämistä. Kummankin teeman osalta Oulu aikoo vahvistaa tutkimusta uusien rekrytointien avulla.

”Olen tyytyväinen, että saimme rahoitusta ja arviointipaneelilta erinomaista palautetta tutkimuksen strategiatyöstä sekä valituista fokusalueista, joskin olisin toivonut suurempaa summaa”, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi toteaa. Yliopisto haki runsasta 5,5 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemia jakoi 50 miljoonan rahoituksesta eniten Aalto-yliopistolle 12 miljoonaa ja Helsingin Yliopistolle 10,4 miljoonaa euroa. Hakuun osallistuneista 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta.

LISÄÄ: Suomen Akatemian profiilirahoituksen saajat (LINKKI, pdf)