VTT hakee bisnestä ulkomailta

Kotimaisen teollisuuden tilauskannan lasku huolestuttavaa tutkimuskeskus VTT:tä. Viime vuoden liikevaihto oli 184,5 miljoonaa euroa, jonka lisäksi valtion budjetista tuli 84,5 miljoonaa euroa. Niiden lisäksi yritys hakee rahoitusta kansainvälisistä tutkimusprojekteista.

Vuosien 2014 ja 2015 aikana toteutetut säästö- ja sopeutustoimenpiteet ovat VTT:n osalta julkisen tutkimusrahoituksen leikkausten taloudellista vaikutuksia. Sopeutustoimien seurauksena toiminnan volyymi supistui kuitenkin henkilötyövuosina mitattuna noin yksitoista prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Laskusuuntaisen valtionrahoituksen vuoksi VTT:n on kasvatettava entistäkin voimakkaammin yritystoimeksiantojen ja erityisesti ulkomaan laskutuksen osuutta. Yritystoimeksiantojen määrä ja osuus liikevaihdosta kasvoivat viime vuonna, joka antaa positiivista näkymää. Ulkomaan tutkimustoiminnan laskutus kasvoikin yli kaksi miljoonaa euroa viime vuonna.

VTT on menestynyt tulostietojen mukaan hyvin kilpaillessaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.  Vuonna 2015 VTT:llä oli käynnissä 445 kansainvälistä tutkimushanketta. VTT:n panostaminen Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäiseen hakukierrokseen säilytti VTT:n myös suurimpana yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen saajana Suomessa.

VTTVasara”EU-rahoituksen saaminen kuitenkin edellyttää riittävää oman rahoituksen osuutta, joten säilyttääkseen asemansa merkittävänä toimijana EU-tasolla VTT:n on turvattava rahoituspohjansa”, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara korostaa (kuvassa).

VTT on tukenut kilpailukykyä vahvistamalla tutkimustaan hallitusohjelman mukaisilla painopistealueilla: digitalisaatiossa, cleantech-alueella, biotaloudessa sekä hyvinvoinnissa ja terveydessä. Samalla se on mukana kotimaisissa uuden teknologian yrityksissä. VTT:n IPR-tuotot ylsivät viime vuonna 2,8 miljoonaan euroon ja VTT Ventures on sijoittanut 21 spin off -yritykseen.