Lista: Kenelle menivät teknologiasäätiöiden tutkimusrahat?

Suomalainen tutkimus saa lisäpiristeen, kun Tekniikan Akatemian järjestämässä tilaisuudessa jaetaan 1,4 miljoonaa euroa stipendeinä ja apurahoina, Mukana on yhdeksän eri säätiötä,  joista Elisa HPY:n tutkimussäätiö tukee erityisesti tietoliikenteen tutkimusta.

Suurimman apurahapotin, 786 400 euroa, jakaa tänä vuonna geotieteiden tutkimusta rahoittava K. H. Renlundin säätiö. Lukumääräisesti eniten apurahoja (58) myöntää tekniikan alan väitöskirjatöitä rahoittava Walter Ahlströmin säätiö.

Yksi apurahan saajista on taikuri Tatu Tyni , joka vastaanottaa Runar Bäckströmin säätiön 15 000 euron apurahan. Tynin ja insinööritiimin patentoima laserprojektori tuo elokuvista tutut digitaaliset efektit teatterin näyttämölle.

Kaupallistamisen kynnyksellä olevalla teknologialla teatterilavalle voi luoda digitaalisten hahmojen ja esineiden lisäksi esimerkiksi reaaliaikaista tekstitystä tai puhekuplia.Keksintötoimintaa edistävän säätiön jakama apuraha käytetään innovaation kaupallistamiseen.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Mika Järvinen puolestaan pienentää metallinjalostuksen ympäristökuormaa K.H. Renlundin säätiön myöntämän 30 000 euron apurahan turvin.  ”Tutkimme eri alkuaineiden, esimerkiksi kalsiumin ja vanadiinin, liuottamista teollisuuden sivuvirroista”, Järvinen kertoo.

Tutkijat ovat rakentaneet ensimmäisinä maailmassa pilottikoon laitteen, joka tekee teräskuonasta saostettua kalsiumkarbonaattia (PCC). PCC:tä käytetään esimerkiksi taululiituna ja paperin täyteaineena. Tällä hetkellä kuona päätyy usein kaatopaikalle, mutta PCC:ksi jalostettuna sen hinta on 150 euroa/tonni.

Julkisen tiederahoituksen supistuessa yksityisten säätiöiden rooli tieteen rahoittajana on kasvusuunnassa.

”Säätiöt ovat halukkaita rahoittamaan myös riskipitoista tutkimusta, mutta tutkimuksen rahoittaminen on myös erinomainen investointi”, muistuttaa apurahatilaisuuden järjestävän Tekniikan Akatemian toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski .

Tietoliikenne on edelleen suuri säätiöiden rahansaaja. Elisan perustama HPY:n tutkimussäätiön on palkinnut vuosittain nuoria väitöskirjan tekijöitä kannustusapurahoilla. Tänä vuonna apurahan saa 15 tutkijaa, mikä nostaa apurahan saaneiden määrän koko säätiön toiminta-ajalta 232:een ja  kokonaissumman noin 989 000 euroon.

Apurahat jaetaan muiden säätiöiden apurahojen kanssa tänään tiistaina Tekniikan Akatemia TAF:n järjestämässä tilaisuudessa. Tekniikan Akatemia TAF:n järjestämässä tilaisuudessa jaetaan kaikkiaan 165 tekniikan alan apurahaa ja palkintoa.

Tässä kaikki 2016 palkittavat (LINKKI, pdf) ja HPY tutkimussäätiön palkitut (LINKKI).

Päivitetty 9.38