Rallimoottori uusiutuu 3D-skannerilla

Hämeen ammattikorkeakoulun kansainväliset konetekniikan opiskelijat työstävät kevään aikana kehitysprojektia riihimäkeläiselle Sarlin Race Teamille. Projektissa koko moottorin lohko mallinnetaan ja suunnitellaan uudelleen niin että lohko voidaan valmistaa alkuperäistä kevyemmästä materiaalista.

Kolmiulotteinen skanneritekniikka tuo opiskelijoiden projektiin uuden vaihteen. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin uudella 3D-skannerilla lohko kuvataan kolmiulottisena. Näin saadaan tarkka malli osasta ja päästään suoraan keskittymään olennaiseen asiaan, eli osan muutos- ja parannustarpeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Samalla siihen voidaan tehdä muita parannuksia. Ennen niin työläs Kansainvälinen projektitiimi koostuu kolmesta konetekniikan opiskelijasta ja heidän ohjaajistaan. Projektin tiimoilta opinnäytetyötään tekee HAMKin Mechanical Engineering and Production Technology -koulutuksessa opiskeleva Aashis Panth, sekä vaihto-opiskelija David Bongartz.

”HAMK on ostanut 3D-skannerin, jonka avulla on mahdollista skannata osa ja valmistaa se toisesta materiaalista. Tässä tapauksessa yritys halusi testata ralliautossaan osaa, joka on valmistettu alkuperäistä osaa kevyemmästä alumiinista”, kuvaa projektissa mukana oleva toinen vaihto-oppilas Simon Vandelanotte.

Simon ja David opiskelevat HAMKin partnerikoulussa Vives University Collegessa Belgiassa, josta he saapuivat HAMKiin kevääksi vaihto-opintojen tiimoilta. Tiimiä ohjaavat HAMKin opettajat Timo Kärppä ja Adeyinka Abass, joilta molemmilta löytyy monipuolista kokemusta yritysprojekteista ja tutkimushankkeista.

’’Projekti yhdistää syventävästi ja käytännönläheisesti materiaalinvalintaa, valmistustekniikkaa, materiaalien käyttäytymistä, konseptisuunnittelua, tuotekehitystä ja 3D- teknologian hyödyntämistä koneen suunnittelussa’’, sanoo HAMK:n Timo Kärppä.

Kuvat: 3D-skannauksen saloihin tutustuivat HAMKissa vaihto-oppilaana opiskelevat belgialaiset Simon Vandelanotte ja ja David Bongartz.