Liikenneministeriö valmistautuu robottiautoihin

Suomessa on tehty automaattiajamisen kansallinen selvitys. Siinä ehdotetaan satoja toimenpiteitä, joita tarvitaan, jos Suomessa mielitään ottaa käyttöön itsestään kulkevia ajoneuvoja.

Selvityksen ehdotukset liittyvät kuljettajan lisäksi infrastruktuureihin, tien päällysrakenteisiin ja varusteisiin sekä ajoneuvojen järjestelmiin, palveluihin ja toimintoihin. Automaatio etenee tieliikenteessä nopeasti hyödyntäen autojen antureita ja erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä.robottiautoselvitysTrafiwww

”Raportissa esitetyt välittömästi tieverkkoon liittyvät toimet kohdistuvat tiemerkintöihin, paikantamiseen, ajoneuvon ja infrastruktuurin väliseen tiedonsiirtoon sekä näitä koskeviin kokeilualueisiin”, toteaa johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Liikennevirasto ja Trafi käynnistivät selvitystyön vuosi sitten. VTT:n lisäksi yli sadan julkisen ja kaupallisen organisaation edustajat antoivat panoksensa työhön osallistumalla erilaisiin työpajoihin. Myös liikenneviranomaisilla on merkittävä rooli automaattiajamisen mahdollistajana.

”Työssä pohdittiin asiaa laajalti myös kuljettajan sekä ajoneuvon ja sen järjestelmien näkökulmasta. Näistä esimerkkinä ovat kuljettajaopetus, ajo-oikeus, ajoneuvon varuste‐ ja ominaisuustietojen saatavuus, tiedon turvallinen käyttäminen sekä ajoneuvon tekninen hyväksyntä”, toteaa johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo linjannut, että Suomen on oltava eturintamassa liikenteen automaatioon varautumisessa ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä selvityksessä on yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia kuluvalle ja ensi vuodelle yli sata. Tehtävä siksi riittää, Suomi mielii olla eturivissä ottamassa robottiautoja liikenteeseen.

KUVA: Volvon tutkielma tulevaisuuden robottiautosta.

LISÄÄ: Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020, Trafi, Aki Lumiaho ja Fanny Malin (LINKKI, pdf, 90 s.)