Selvitys: Näin taloyhtiön katolle aurinkopaneelit

Aurinkosähkö kiinnostaa. Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan lähes 45 prosentissa vastaajien taloyhtiöistä on keskusteltu mahdollisuuksista aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen. teknisten asioiden lisäksi siihen sisältyy muitakin vaateita.

Taloyhtiöt voivat hyödyntää aurinkoenergiaa aurinkolämpönä tai aurinkosähkönä. Auringon säteilyä saadaan Suomessa sähkön ja lämmön tuotantoon keskimäärin kahdeksan kuukautta vuodessa, mutta silti hankinta on muutakin kuin kovaa tekniikkaa.

Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy muistuttaa, että aurinkoenergian käyttöön taloyhtiöiden sähköntuotannossa liittyy teknisten kysymysten lisäksi monia taloudellisia, hallinnollisia ja juridisia näkökulmia.

’’Uusiutuvan energian hyödyntämistä pohtivan taloyhtiön kannattaa tehdä esiarviointi ja hankesuunnittelu huolella, pohtia tavoitteensa ja eri vaihtoehdot kustannuksineen niiden saavuttamiseksi. Jos taloyhtiö päätyy aurinkosähköjärjestelmään, on sen toteuttamiseen monia hankintamalleja, joiden toteutettavuus kyseiselle taloyhtiölle tulee selvittää ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä, suosittaa Petri Pylsy.

Aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika on Pylsyn mkaan 15–20 vuoden luokkaa. Jokaisessa kiinteistössä arvio on kuitenkin tehtävä erikseen, sillä sähkön kulutus ja järjestelmien tuotot vaihtelevat kiinteistökohtaisesti.

Taloyhtiön on selvitettävä kiinteistösähkön tuntitason kulutus, jotta voidaan arvioida missä määrin sähkön tuotanto ja kulutus kiinteistössä kohtaavat. Petri Pylsyn mukaan tuotettu sähkö kannattaa käyttää mahdollisimman suuressa määrin taloyhtiön omaan kulutukseen.

Energiahinnan lisäksi taloyhtiö välttyy tällöin myös sähkön siirtomaksuilta ja veroilta. Kun taloyhtiö myy sähköä verkkoon, ei saatu hinta sisällä siirtomaksun tai verojen osuutta. Lisäksi jakeluverkkoyhtiö voi periä pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä verkkopalvelumaksua.

Aurinkosähköjärjestelmä voidaan toteuttaa lukuisilla eri malleilla. Perinteisessä toimintamallissa taloyhtiö investoi itse aurinkosähköjärjestelmään. Tuotettu sähkö käytetään kiinteistösähkön kulutuksen kattamisessa ja mahdollinen ylijäämäsähkö myydään tehdyn sopimuksen mukaisesti valtakunnan verkkoon.

Kiinteistöliiton selvityksessä vastaajat pitivät tätä tapaa mielekkäimpänä vaihtoehtona hankkia aurinkosähköjärjestelmä taloyhtiölle.

Aurinkosähkön ja aurinkolämmön erot

Aurinkosähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla. Tuotettu tasavirtasähkö muutetaan vaihtovirraksi ja se voidaan käyttää kiinteistössä tai myydä sähkön myyjälle.

Tuotetun sähkön varastointi ei vaadittavien akkujärjestelmien korkean hinnan takia ole kannattavaa.Sähköä ostavat yhtiöt hinnoittelevat sähkön pääsääntöisesti tunneittain vaihtuvan spot-hinnan mukaan.

Aurinkolämpö kerätään puolestaa mekaniisilla aurinkokeräimillä. Lämpö siirretään keräimestä vesi-glykolinesteen avulla energiavaraajaan, jossa se voidaan varastoida ja käyttää hyväksi rakennusten lämpimän käyttöveden tuotannossa ja/tai lämmityksessä. Tätä käytetään erityisesti aurinkoisissa maissa.

LISÄÄ: Aurinkosähköstä taloyhtiöissä (LINKKI)