Kenen vastuulle tulevaisuuden älytekniikat?

Digitalisaatio ja älyteknologiat nostavat esiin yrityksissä myös uuden teknologian hyödyntämisen eettiset kysymykset, kertoo Accenturen konsulttiyritys  Avanaden teettävä selvitys. Sen mukaan älykkäillä digiteknologioilla voidaan samalla saada suuria parannuksia liikevaihtoon, asiakaskokemukseen ja työtyytyväisyyteen.

Älykkään teknologian käyttöönoton edut ovat selkeitä ja houkuttelevia, mutta ylin yritysjohto painiskelee Avanden teettämän selvityksen mukaan älyteknologioiden mukanaan tuomien eettisten kysymysten kanssa.

”Tulevaisuudessa algoritmit alkavat tehdä päätöksiä meidän puolestamme ‒ ne esimerkiksi määrittävät, miten itseohjautuvan auton pitää toimia ja minimoida vahingot kolaritilanteessa, sanoo Avanade Suomen innovaatiojohtaja Johanna Juuvinmaa.

Yritys- ja IT-johtajista 78 prosenttia arvioi selvityksessä, ettei heidän organisaationsa ole huomioinut riittävästi lisääntyvän älyteknologioiden käytön mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä työpaikalla.

Kaikissa tapauksissa Juuvinmaan mukaan dataa hyödyntävä organisaatio on vastuussa datan ja analytiikan käyttämisestä yksilölle hyödyllisellä ja oikeudenmukaisella tavalla sekä yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

”Älykkäiden teknologioiden käyttöönoton voi nähdä uhkana, mutta todellisuudessa menestyvät organisaatiot tekevät niillä jo tulosta ja suunnittelevat seuraavia investointeja älyteknologiaan”, sanoo Juuvinmaa.

Suunta on kuitenkin selvä, sillä valtaosa kohdistaa jopa kymmenen prosenttia IT-budjetistaan älyteknologiaan seuraavan viiden vuoden aikana. Juuvimaa uskoo, että älyteknologiat voivat tehdä digitaalisesta työpaikasta inhimillisemmän sekä auttaa organisaatioita hankkimaan ja pitämään palkkalistoillaan juuri niitä osaajia, joita ne tulevaisuudessa tarvitsevat.

Älykkäillä teknologioilla tarkoitetaan teknologioita – kuten verkkoon liitettyjä laitteita, puettavia laitteita ja älykästä automaatiota – joiden avulla tietokoneet tai muut koneet voivat tehdä työtä tai päätöksiä, joihin on perinteisesti tarvittu ihmistä.

Konsulttiyritys Avanaden selvityksen toteutti vuoden vaihteessa tutkimusyritys Wakefield Research. Siiihen osallistui 500 päättäjää Australiasta, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Japanista, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Suomesta tai muista Pohjoismaita ei ollut vastaajia.

Konsulttiuritys Avanaden omistaa pääosin Accenture. Yrityksen perustivat vuonna 2000 Accenture LLP ja Microsoft Corporation.

Tärkeimmät tulokset

  • 63 prosenttia yrityksistä on jo saanut merkittävää hyötyä investoinneistaan älyteknologiaan. Näitä hyötyjä ovat muun muassa kasvanut liikevaihto sekä parantunut asiakaskokemus ja työtyytyväisyys.
  • 92 prosenttia vastaajista uskoo, että organisaatioiden on helpompi houkutella ja pitää palkkalistoillaan huippuosaajia lisäämällä älykkäiden teknologioiden käyttöä.
  • 73 prosenttia vastaajista sanoi organisaationsa tarvitsevan uudenlaista osaamista, kun älyteknologiat otetaan työskentelemään ihmisten rinnalle.
  • Suurimmat osaamistarpeet ovat ongelmanratkaisussa (61 prosenttia), datan keräämisessä ja analysoinnissa (59 prosenttia), kriittisessä ajattelussa (51 prosenttia) ja yhteistyössä (51 prosenttia).
  • 60 prosenttia uskoo, että älykkäät teknologiat tulevat olemaan avainasemassa asiakaskokemuksen tukemisessa (60 prosenttia) sekä potentiaalisten asiakkaiden (60 prosenttia) ja tyytymättömien asiakkaiden (49 prosenttia) tunnistamisessa.
  • 78 prosenttia johtajista arvioi, ettei heidän organisaationsa ole huomioinut riittävästi lisääntyvän älyteknologioiden käytön mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä työpaikalla.

LISÄÄ: Smart technologies delivering benefits, Avanade/Wakefield Research 2016 (LINKKI, pdf)

Kuva: Accenture