Kemin biojalostamolle tuotekehitysrahaa

Tekes on myöntänyt Kaidille yli neljän miljoonan euron lainan Kemin biojalostamon tuotekehitystoimintoihin.  Kaidi tarvitsee kahden vuoden aikana kaikkiaan 20 miljoonaa euroa jalostamon ensivaiheen suunnitteluun.

Tekesiltä saamaa tuotekehityslainaa käytetään ensisijaisesti insinöörisuunnitteluun, riskien minimointiin sekä raaka-ainehankinnan kehittämiseen. Tekesin tuotekehityslaina tullaan käyttämään vuoden 2016 aikana, ja se kattaa puolet ensimmäisen vuoden kuluista.

”Tekesin tuella pääsemme kehittämään jalostamon ympärilleen tarvitsevaa ekosysteemiä jo tämän vuoden aikana. Tuotekehityssuunnitelmamme tavoitteena on synnyttää projektin ympärille laaja erikoisosaamisen ja innovaatioiden ekosysteemi, jossa suomalainen erityisosaaminen on keskeisessä roolissa”, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen sanoo.

Lainan avulla voidaan käynnistää myös jalostamon ympärille rakentuvan, yli 50 miljoonan euron hankesalkun luominen. Kaidi suunnittelee käyttävänsä Suomessa tuotekehitykseen seuraavan viiden vuoden aikana kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Kemin jalostamolle haetaan myös NER 300 -investointitukea, jonka hakemus jätettiin Euroopan komissiolle huhtikuussa. Kaidi on saanut hyväksynnän ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) Lapin ELY-keskukselta, ja ympäristöluvan valmistelu on pitkällä. Lisäksi Kaidi hakee työ- ja elinkeinoministeriöstä uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin myönnettävää investointitukea.

Kaidi suunnittelee Kemin Ajokseen toisen sukupolven biojalostamon rakentamista vuoden 2019 loppuun mennessä. Tulevan biojalostamon suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeen valmistelut työllistävät noin 40 henkilöä. Kaidi aikoo tehdä lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana.