Akatemialta yli 50 miljoonaa euroa tutkimukseen

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi neljään uuteen ohjelmaansa neljätoista uutta konsortiota. Rahaa käytetään neljän vuoden aikana yli 50 miljoonaa euroa.  Aiheita ovat ilmasto, resurssit, kaupungistuminen, turvallisuus ja terveys.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsemien ryhmien tehtävänä on etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä on neuvoston mukaan tärkeää hankkeen koko ajan.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsemista kolmetoista konsortiota aloittaa neljässä uudessa strategisen tutkimuksen ohjelmassa: Kaupungistuva yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Yksi konsortio täydentää vuonna 2015 aloittaneen Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelman kokonaisuutta.

”Strategisen tutkimuksen neuvosto on painottanut rahoituspäätöksissään hankkeita, joissa muodostuu uudenlaista tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osaajien yhteistyötä”, toteaa neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz.

Konsortioiden johtajat työskentelevät kahdeksassa eri tutkimusorganisaatiossa. Neljässätoista konsortiossa on yhteensä 82 osahanketta yhteensä 33 organisaatiossa. Hieman yli puolet osahankkeista työskentelee yliopistoissa ja noin neljäsosa tutkimuslaitoksissa.

Konsortioihin kuuluu myös ammattikorkeakouluja, viranomaisten tutkimus- ja vuorovaikutustoimintaa, seuroja ja yrityksiä sekä kuusi ulkomaista yliopistoa tai tutkimuslaitosta.

Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019. Tarkempi konsortiokohtainen rahoitus päätetään kesäkuussa.

LISÄÄ: Ohjelmiin valitut konsortiot (LINKKI, pdf)

FOKUS: Itä-Suomen yliopisto pääsi kuuteen

Joensuussa ja Kuopiossa toimiva Itä-Suomen yliopisto menestyi Suomen yliopistoista ja tutkimuslaitoksista parhaiten strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmien hankevalinnoissa. Uusissa konsortiossa Itä-Suomen yliopistolla on yliopiston tiedotteen mukaan eniten osahankkeita ja johtovastuuta.

Itä-Suomen yliopisto on kahdeksalla hankkeella mukana kuudessa konsortiossa ja johtaa konsortioista kolmea. Professori Jussi Pihlajamäki johtaa STOP DIABETES – Tiedosta ratkaisuihin –tutkimuskonsortiota , professori Marja Vaarama Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsortiota ja professori James Scott Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat -konsortiota.

Uusissa tutkimuskonsortioissa ovat Itä-Suomen yliopistosta mukana myös professori Laura Assmuth , professori Vuokko Niiranen ja yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, yliopistotutkija Antti Tuomas Belinskij ja psykologian tohtori Pilvikki Absetz.