Sähköisistä hyötyajoneuvoista uusi vientivaltti

Tekesin viime vuonna päättyneessä EVE-ohjelman ECV (Electric Commercial Vehicles) -osuudessa luotiin perustaa sähköisten hyötyajoneuvojen kehittämiselle. Suomessa valmistetaan sähköbussien lisäksi laajassa mitassa työkoneita ja erikoisajoneuvoja. Vientiin on tarjolla myös sähköajoneuvojen komponentteja.

Tutkimuslaitos VTT:n koordinoimassa ECV-kokonaisuudessa on luotu sähköisten hyötyajoneuvojen, kuten sähköbussien kotimarkkinaa ja kehitetty samalla kilpailukykyisiä vientituotteita. Esimerkkeinä potentiaalisista vientituotteista ovat täyssähköiset Linkkerin kaupunkibussit, Kalmarin konttilukit ja Visedon voimalinjaratkaisut.

Hyötyajoneuvoilla on yhä enenevässä määrin kysyntää, kun öljyriippuvuutta vähennetään. ECV-hankekokonaisuuden kolmena pääteemana ovat olleet sähkön varastointi ja akustot; ajoneuvot, koneet ja niiden voimalinja; ajoneuvojen ja liikkuvien koneiden järjestelmät sekä lataus.

Vienti on suomalaisille hyötyajoneuvojen tai työkoneiden valmistajille tärkeää. ’’Suomalaisen työkonealan kone-, komponentti- ja huoltoliiketoiminnan kotimarkkinat ovat erittäin rajalliset tuotantoon nähden”, toteaa ECV-verkoston koordinaattori, projektipäällikkö Mikko Pihlatie VTT:ltä.

Bussien lisäksi erittäin potentiaalisia sähköisten hyötyajoneuvojen käyttökohteita  ovat teollisuuden korkean käyttöasteen tai määriteltyjen työsyklien tai reittien tuotantoympäristöt, kuten kaivokset, logistiikkatoiminnot ja satamat.

Kalmar 20.9.2013 Tampere. Photo: Laura VesaKalmar (kuvassa) on julkistanut sekä hybridi- että täyssähköisen konttilukin satamakäyttöön ja odottaa niille merkittävää markkinaosuutta jo lähitulevaisuudessa.

“Hybridi- ja sähköiset satamalukit pienentävät sekä hiilidioksidi- että melupäästöjä merkittävästi. Mikäli operaattori hyödyntää automaatiota, myös valosaasteen määrä vähenee, koska koneet voivat toimia pimeässä,” sanoo johtaja Tero Kokko Kalmarista.

Suomalaisen Visedon sähköisillä ja hybridivoimalinjoilla on toteutettu sähkö- ja hybridibussien lisäksi järjestelmiä liikkuvien koneiden ja laivateollisuuden tarpeisiin, murskain, haketin ja harvesteri.

”Euroopan sähkö- tai hybridihyötyajoneuvojen markkinat alkavat avautua jo nyt, mutta todelliset sähköisen liikenteen markkinat ovat jo tänään Kiinassa ja muualla Aasiassa’’,toteaa Visedon myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Ristimäki.

VTT:n ECV-hankkeissa ovat keskeisesti olleet mukana tutkimuslaitoksen lisäksi muun muassa Helsingin seudun liikenne, Linkker,  Transdev, Visedo, Cargotec, Espoon kaupunki, sekä Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Kaikkiaan sähköajoneuvoverkostossa on ollut mukana 13 yritystä omilla yrityshankkeillaan. Yhteensä 30 yritystä on osallistunut rahoitusosuudella alan kehitystä tukevaan julkiseen tutkimusprojektiin. Koko verkoston projektivolyymi on noin 18 miljoonaa euroa.

LISÄÄ: ESV-nettisivusto (LINKKI).

Kuva: Linkkerin sähköbussi.