Mikkelin amk keräsi eniten tutkimusrahoitusta

Eniten ulkopuolista rahoitusta ammattikorkeakouluista tutkimus- ja kehitystoimintaan keräsi viidellä miljoonalla eurolla Mikkelin ammattikorkeakoulu. Suhteutettuna oppilaitoksen kokoon Kajaanin ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen jälkeen eniten ulkopuolista rahoitusta keräsi Centria Ylivieskasta.

Centrian hankkima TKI-rahoitus oli opiskelijaa kohti 1029 euroa, kun valtakunnan keskiarvo oli opiskelijaa kohti 622 euroa.  Centria  hankki vuonna 2015 ulkopuolista rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa.

Centrian saama rahoitus on peräisin pääasiassa Euroopan unionin rakennerahastoista, Tekesistä ja yrityksiltä. Ammattikoreakoulujen ulkopuolinen rahoitus kuvaa parhaiten yhteistyön määrää niiden toiminta-alueen elinkeino- ja työelämän kanssa.

’’Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnalla on suuri vaikutus alueellamme. Teemme työtä kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa, käytännössä tämä tarkoittaa työpaikkoja ja yhdessä yritysten kanssa kehitettyjä tuotteita, palveluita ja uutta osaamista’’, sanoo Centrian johtaja Jennie Elfving.

Centriassa on tutkimus-ja kehitystoiminnassa mukana 70 henkilöä. TKI-toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2015 oli Centriassa 4,9 miljoonaa euroa.

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016