Digitalisaatiota ei voi kukaan väistää

Digitalisaatio on Euroopan valmistavalle teollisuudelle kohtalon kysymys. Kukaan ei voi jäädä syrjään. Eikä Teknologiateollisuuden mukaan kannatakaan, sillä digitalisaatio tuo kasvumahdollisuuden. Silti monet perinteisemmät yritykset uinuvat edelleen kuvitellen, ettei digitalisaatio koske niitä. Ja samaan aikaan valtio leikkaa tutkimusrahoituksesta.

Digitalisaatio muuttaa bisnestä lähivuodet enemmän kuin olemme vielä nähneet. Digitalisaatiosta puhuttaessa unohdetaan perinteinen valmistava teollisuus, vaikka juuri sen uudistuminen ja kilpailukyky sekä kasvu ovat koko taloutemme perusta ja kohtalon kysymys.

”On aika huolestua, jos digitalisaatio ei ole yrityksen johtoryhmän ja hallituksen kokousten asialistalla”, sanoo Fastems Groupin toimitusjohtaja Tomas Hedenborg, joka toimii myös Teknologiateollisuuden eurooppalaisen yhteistyöjärjestön Orgalimen presidenttinä.

Taustaa puheille antaa, että Suomen teknologiateollisuus isännöi Orgalimen (The European Engineering Industries Association kokousta parhaillaan Helsingissä. Tilaisuuden avoimessa seminaarissa keskusteltiin erityisesti teollisuuden digitalisoimisesta ja tarvittavista investoinneista.

Brysselin terveiset EU:n komission toimenpiteistä teollisuuden digitalisoimiseksi toi Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi. Investointien välttämättömyys ja niiden rahoitusmahdollisuudet olivat puolestaan Europan Investointipankin, EIB:n varapääjohtaja Jan Vapaavuoren puheen pääsisältönä.

Orgalime ja Teknologiateollisuus kiittävät komission hiljattain antamaa tiedonantoa siitä, että teollisuuden keskeinen asema digitalisaation mahdollistajana ja hyödyntäjänä tunnustetaan. ’’Kasvua ja työpaikkoja luodaan investoimalla digitalisaatioon ja automaatioon”, korostaa Hedenborg.

Suomi vaarantaa leikkauksin hyvän kehityksen

Euroopan komissio peräänkuuluttaa omien toimiensa lisäksi jäsenvaltioiden ja yritysten panostuksia. ”Suomi on ollut hyvänä esimerkkinä julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistävässä innovaatiotoiminnassa, mutta se etumatka on valitettavasti menetetty viimeisen vuoden aikana” sanoo johtaja Ilkka Niemelä Teknologiateollisuudesta viitaten Tekes rahoituksen leikkauksiin.

”Kone- ja metallituoteteollisuus on ainoa toimiala, jonka yritykset ovat kasvattaneet tutkimus- ja kehityspanostuksiaan vuoden 2008 jälkeen. Nyt on vaarana, että yhdessä tehtävä teknologiakehitys sekä yliopistojen soveltava tutkimus vähenee jyrkästi”, Niemelä jatkaa.

Keskusteluun yritysten välttämättömästä uudistumisesta ja muutoksesta saatiin hyviksi esimerkeiksi suomalaiset kärkiyritykset Wärtsilä, Kemppi ja Nokia, jotka kaikki ovat omilla tahoillaan luoneet nahkansa uudelleen ja onnistuneet kasvamaan toimialaansa nopeammin.

Kuva: Kone

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!