Suurten vienti väheni – pienten nousi

Suurten yritysten vienti ja tuonti supistuivat Tullin mukaan edelleen kun pienten ja keskisuurien sähkö- ja elektroniikkayritysten vienti pinnisti viiden prosentin kasvuun. Koneita ja laitteita vietiin prosentin viime vuotta enemmän.

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 1,8 miljardia ja tuonnin 3,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten osuus oli 15 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 30 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 9,8 miljardia euroa ja tuonnin 8,8 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski yhdeksän prosenttia ja tuonnin 10 prosenttia.

Suurten yritysten metsäteollisuuden tuotteiden viennissä ei tapahtunut muutosta edellisvuodesta, pk-yritysten metsäteollisuuden tuotteiden vienti sen sijaan kasvoi prosentin. Pk-yritysten metallien, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden sekä koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi, samalla kun suurten yritysten viennin arvo näissä tuoteluokissa supistui.

Metallien vienti pk-yrityksissä kasvoi 31 prosenttia edellisvuodesta, mutta heikkeni 16 prosenttia suurissa yrityksissä. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti pk-yrityksissä nousi ja suurissa yrityksissä laski viisi prosenttia edellisvuodesta.

Kone- ja laitevienti kasvoi pk-yrityksissä prosentin, mutta supistui suurissa yrityksissä kuusi prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden ja kulkuneuvojen vienti väheni suurissa yrityksissä enemmän kuin pk-yrityksissä.

Suurten yritysten kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo väheni 14 prosenttia ja pk-yritysten kuusi prosenttia. Kulkuneuvojen viennin arvo laski suurissa yrityksissä kuusi prosenttia ja pk-yrityksissä viisi prosenttia.

LISÄÄ: Tullin 1-3/2016 vienti ja tuonti (LINKKI,pdf)

Kuva: Konecranes, Vuosaari

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!