Rikkipäästöjä – M2M-kaukovalvonta alkoi

Liikennevirasto Trafi on aloittanut laivojen rikkipäästöjen M2M-pohjaisen etävalvonnan yhdessä turkulaisen Kine Robot Solutionsin kanssa.

Kaukomonitoroinnin avulla viranomaisvalvonnan kattavuus kasvaa huomattavasti, kun havaintoasemien läheisyydessä kulkevien alusten käyttämien polttoaineiden rikkipitoisuudet saadaan selville.

Turkulainen Kine Robot tuottaa valvontapalvelut yhden liikkuvan sekä viiden kiinteästi paikallaan sijaitsevan havaintoaseman avulla. Kattavuus voidaan nousta jopa tuhansiin aluksiin.

”Jos aiemmin olemme pystyneet valvonnan avulla tarkastamaan parisataa alusta, niin tällä uudella ja nykyaikaisella tekniikalla valvonnan kattavuus kasvaa tuhansiin aluksiin”, osastopäällikkö Juha-Matti Korsi kommentoi.

Alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus mitataan laivareittien varrelta pakokaasuvanan sisältämien kaasujen perusteella.

Polttoaineen rikkipitoisuuden raja Itämerellä on 0,1 %. Mikäli alusta monitoroidessa havaitaan sallittua korkeampi rikkipitoisuus, asiasta lähtee viesti Trafin päivystävälle tarkastajalle, joka voi näin kohdentaa alustarkastuksen suoraan mahdolliseen sääntöjenrikkojaan.

”Automaattinen M2M-kommunikaatio sekä erilaiset etävalvontateknologiat mahdollistavat täysin omatoimisien mittausasemien sijoittamisen aina ulkosaaristoon asti”, Kine Robotic Solutionsin toimitusjohtaja Jyrki Vilo kertoo.

TAUSTAA: Itämeren alueella alusten tiukennettu rikkipäästöraja astui voimaan vuoden 2015 alussa. Rikkipäästörajan noudattamista on aiemmin valvottu tekemällä alustarkastuksia sekä ottamalla alustarkastusten yhteydessä polttoainenäytteitä, jotka on edelleen toimitettu akreditoidun laboratorion analysoitavaksi.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!