Älyanturit porautuvat valmistalon seiniin

Perjantaina alkavilla Seinäjoen asuntomessuilla on esillä  Teijo-talojen Sense-älytalo. Uudenlaisen talon rakenteisiin on tehtaalla  asennettu kuntoa mittaavia antureita. Mukana projektissa on salolainen Sola Sense.

Asuntomessuilla esiteltävä Teijo-talojen Sense on talon terveyttä valvova järjestelmä.  Talon rakenteisiin integroidut anturit mittaavat jatkuvasti rakenteiden ja ilman kosteutta, lämpötilaa, tärinää perustuksissa ja asentoa. Vastaavanlaista valmiiksi integroitua järjestelmää ei ole valmistajan mukaan entuudestaan tarjolla.

Solaadioyksikkowww
Salolainen Sola Sense on toteuttanut antureiden radioyksikön.

Anturit asennetaan Teijo-talojen rakenteisiin jo valmistalotehtaalla. TeijoSense kerää tietoa rakenteissa tapahtuvista muutoksista ja lähettää tiedot radioyksiköiden kautta pilvipalveluun. Tietoja pääsee tutkimaan kännykällä, tietokoneella tai tabletilla.

TeijoSensen informatiiviset näkymät kertovat talon hyvinvoinnista ja huoltotilanteesta. Järjestelmä hälyttää havaitessaan äkillisen ongelman. Kerättyjen tietojen avulla voidaan ennakoida ja ehkäistä talon sairastuminen, esimerkiksi homeongelma.

Sähköiseen huoltokirjapalveluun voidaan yhdistää talon kaikki muut sisäiset järjestelmät. Kerätyistä tiedoista on myös etua taloa myytäessä, kun voidaan näyttää toteen tehdyt huollot ja miten talo on vuosien mittaan toiminut.

TeijoSensen toimintaperiaatetta esitellään Asuntomessuilla Sisustushallin sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Mukana anturiprojektissa ovat Teijo-talojen lisäksi Sola Sense ja Soficta.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639