EU lähtee taistoon kyberuhkia vastaan

Euroopan unioni on hyväksynyt uudet säännöt verkkouhkien torjuntaan. Samalla EU panostaa kyberuhkien torjunnan tutkimukseen Horizon 2020 -ohjelman kautta. Suomesta on mukana uusimpana Laurea ammattikorkeakoulu.

Euroopan unionin parlamentin hyväksymien uusien sääntöjen on tarkoitus auttaa EU-maita puuttumaan kyberhyökkäyksiin. Sääntöjen takia eurooppalaisten yritysten on parannettava kykyään suojautua kyberhyökkäyksiltä.

Yhteisten vähimmäisvaatimusten avulla pyritään estämään tärkeisiin toisiinsa kytköksissä oleviin infrastruktuureihin kohdistuvia kyberhyökkäyksiä. Nyt sääntöjen sirpaleisuus tekee yrityksistä  haavoittuvaisia ja muodostaa ison riskin koko Euroopalle.

”Uuden direktiivin myötä luodaan verkko- ja tietoturvan yhteinen vähimmäistaso ja lujitetaan yhteistyötä EU-maiden kesken”, sanoo mietinnön esittelijänä toiminut parlamentin jäsen Andreas Schwab (EPP, Saksa)-

Schwab muistuttaa myös, että EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS) on yksi ensimmäisistä lainsäädännöllisistä kehyksistä, joka koskee verkkoalustoja. Kyseessä on silti vain ensimmäinen iso askel kohti verkkoalustoja koskevan kattavan lainsäädännön luomista.

Uusien sääntöjen myötä perustetaan erityinen strateginen yhteistyöryhmä tietojen vaihtamisen tukemiseen ja suojaamiseen. Lisäksi jokaisen EU-maan hyksyttää vastaavan oman  turvallisuutta koskeva kansallinen strategian.

Laurea mukaan kybertutkimukseen

Euroopan Kyberturvallisuusjärjestö ESCO ja EU:n komissio ovat sopineet kyberturvallisuusteollisuuden edistämisestä ns. Public Private Partnershipin (PPP) kautta.

Suomesta Laurea-ammattikorkeakoulu liittyi äskettäin mukaan Esco-järjestöön. Laurea on mukana uudessa PPP-sopimuksessa, johon EU investoi 450 miljoonaa euroa – Horizon 2020 -ohjelman kautta.

EULaurea
Esco-sopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin Starsbourgissa.

Laurean terveyden ja hyvinvoinnin, palvelukehityksen sekä turvallisuuden strategisiin tutkimusalueisiin Esco-jäsenyys luo hyvät mahdollisuudet osallistua eurooppalaisiin kehityshankkeisiin.

Eurooppalainen turvallisuusteollisuus on yli 100 miljardin liiketoiminta ja se työllistää yli 2 miljoonaa työntekijää.

Esco on vuonna 2007 perustettu organisaatio, jonka jäsenet edustavat eri turvallisuussektorin toimijoita 13:sta eri Euroopan maasta ja jonka jäsenenä on noin 40 suuryritystä, kuten lentokonevalmistaja Airbus ja sähköteollisuusjätti Siemens.

Kuva: Teollisen inetrnetin tullessa entistä laajemmin käyttöön kyberturvallisuuden merkitys on kasvussa. Kuvassa tietoturvaguru Eugene Kaspersky puhumassa Nürnbergin Embedded World  -messuilla maaliskuussa 2016.

LISÄÄ: Kyberturvallisuusuhat / EU (LINKKI)

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639